Gudstjänster och mässor

Vi firar gudstjänst och mässor regelbundet på söndagar i Aten. På Kreta och Rhodos firas de då kyrkoherden gör sina resor dit.

På söndagar och kyrkliga helgdagar firas gudstjänst eller mässa i Aten. Gudstjänsterna firas omväxlande i församlingshemmet eller i St Paul's anglican church. Se vidare i församlingens kalender.

Gudstjänsterna är av olika slag. Förutom mässorna, firar vi också familjegudstjänster, taizégudstjänster och Under ytan - ett bordssamtal om livets frågor under tiden som vi äter lunch tillsammans och håller en andakt.

Varje onsdag håller vi en kvällsbön i församlingshemmet i samband med onsdagens kvällsprogram.

När det var restriktioner under pandemin för att samlas till gudstjänst, erbjöd vi att man kunde ansluta via zoom, en videolänk, för att delta i gudstjänsten. Nu ser vi hellre att man deltar på plats i kyrkan.

På Kreta och Rhodos firas gudstjänster och mässor då kyrkoherden gör sina resor dit, se församlingens kalender för närmare information.