Gudstjänst i hemmet

Vi kan samlas för att fira mässor och gudstjänster, men du kan också koppla upp dig via zoom.

Det är tillåtet att fira gudstjänst och mässor, men med vissa restriktioner. Om du vill kan du ansluta dig via zoom och fira gudstjänsten hemifrån.

En agenda för mässan finns på vår hemsida. Det är en bra idé att kopiera upp så att du kan delta i firandet bättre.

Vi håller en enkel kvällsandakt varje onsdag kl. 18.00 och vi firar mässor och gudstjänster varje söndag kl. 12.00 eller 18.00. Se vidare i församlingens kalender vilka tider och dagar som gäller.