Någon har knäppt händerna på en blå filt.
Foto: Kristin Lidell /Ikon

Gudstjänst och andakt i hemmet

Det är numera tillåtet att samlas i kyrkorna för att fira mässor och gudstjänster. Du kan därutöver fira gudstjänster och hålla andakter hemmavid.

Det är numera tillåtet att fira gudstjänst och mässor i våra kyrkor. När det fanns restriktioner kring att samlas under pandemin, inbjöd vi till att koppla upp sig genom zoom, en videolänk. Nu ser vi helst att du kommer till kyrkan för att delta.

Men varje måndagsmorgon kl. 09.00 grekisk tid, kan du dock koppla upp dig via zoom för att vara med på en kort morgonbön. Det är vi i Svenska kyrkan i Grekland som håller i bönen, men här kommer det troligen att dyka upp personer från andra utlandsförsamlingar och från Sverige som vill vara med. Ansluta via: https://us02web.zoom.us/j/88112703817?pwd=VVRLUVBBREdUM1NuVUhoY01ORjlRdz09

Meeting ID: 881 1270 3817 Passcode: 454038

--------------------------------------------------

Om du önskar fira en enkel nattvardsgudstjänst hemma genom att kyrkoherden kommer hem till dig, tveka inte att ta kontakt. Det är inget ovanligt alls att göra så. Vanligtvis kallar vi det sjukkommunion, när prästen kommer med sitt sockentyg hem till någon, men man behöver inte vara sjuk för att det ska ske.

Jag bifogar en enkel ordning för morgon- och aftonbön som du kan använda, såvida du inte ber morgonens och kvällens böner från hjärtat. Du kan också använda Bönboken som finns längre bak i psalmboken eller någon annan bönbok.

Bordsbönen kan göras väldigt enkelt genom att be Gud välsigna maten. Du kan också använda agendan för en enkel Agape-måltid som finns nedan, om du vill göra din måltid till en andakt. 

Om du önskar ytterligare hjälp med ditt böneliv, ta kontakt med kyrkoherden.

 

 

En enkel morgon- och aftonbön,
om du inte använder någon bönbok eller om du ber från hjärtat.

Morgonbön

Tack min Gud, för att jag vaknar till en ny dag.
Ty dagen är Du, och ljuset är Du,
solen är Du och våren är Du
och hela det vackra, vackra väntande livet är Du!

Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske på jorden så som i himlen.
Ge oss idag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda.
Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet. Amen

alternativt:

Fader vår som är i himmelen.
Helgat varde ditt namn. Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja, såsom i himmelen så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss idag,
och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro,
och inled oss icke i frestelse utan fräls oss ifrån ondo.
Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen.

Alla mina ord och tankar, Jesus, låt dem glädja dig.
Mera värd än allting annat låt din kärlek bli för mig.
Kom till mig, o Jesus kär, låt mig vara där du är.

Herre, välsigna oss och bevara oss från allt ont. Amen


Aftonbön

Tack min Gud, för denna dag som går mot sitt slut.
Tack för de människor jag träffade idag …
Jag ber för människor som lider stor nöd …
Jag ber för dem av oss som är olyckliga och sorgsna …
Jag ber för dem jag älskar och nämner deras namn …
Skicka dina heliga skyddsänglar att vaka över dem jag älskar.

Gud som haver barnen kär, se till mig som liten är.
Vart jag mig i världen vänder, står min lycka i Guds händer.
Lyckan kommer, lyckan går. Du förbliver Fader Vår.

alternativt: Herrens bön

Trygg i din vård jag lämnar mig, när solen från oss flyr,
Och gladligt skall jag tacka dig, när dagen åter gryr.
Men om det stilla dödens bud, i denna natt jag hör,
det är min tröst att din, o Gud, jag lever och jag dör.

Herre, välsigna oss och bevare oss från allt ont. Amen.

Agapemåltid

Tacka Gud för att du har mat på bordet! Du kan be en enkel bordsbön, t.ex. Gode Gud välsigna maten eller Tack Gode Gud för maten, men du kan också göra din måltid till en lite längre andakt genom att använda denna agenda för en Agape-måltid. Möjligen är du ensam vid måltiden, kanske är ni flera.

Du kan börja med att tända ett ljus och läs därefter dessa ord:

Detta ljus påminner mig om gåvan jag fick i dopet och om Jesus som säger: ”Jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.”

Sjung eller läs:

Glädjens Herre, var en gäst vid vårt bord idag.
Gör vår måltid till en fest efter ditt behag.
För de gåvor som du ger tackar vi dig nu.
Gud, som hör förrän vi ber, prisad vare du!         (Svensk psalm 295)

Be Bordsbönen:

Jag har mat på bordet, bröd och dryck, gåvor av jordens frukt och människors arbete som räcker till alla om vi delar med oss av dem.
Gode Gud, tack för att du har välsignat mitt liv.
Jag ber att du välsignar oss alla när vi delar dina gåvor.
I Jesu namn. Amen.

Håll därefter upp ett bröd:

Kärlekens Gud, du är alla goda gåvors givare.
Du låter bröd växa fram ur jorden. Du har skapat vår jord till att vara bördig och fruktsam, fastän vi ibland är giriga, slösaktiga och själviska. Många går hungriga, trots överflödet, många blir lämnade utanför medan vi festar.
Men jag minns ett tillfälle, på en bergssluttning, ute i vildmarken, med fem tusen hungriga, då Jesus tog brödet de hade tagit med sig, tackade och bröt det
och delade det så att ingen skulle bli utan. Och alla åt och blev mätta.
Lovad vare du, Gud, för alltid!

Håll därefter upp det du har att dricka och be denna bön:

Lidandets Gud, du som gråter med oss när du ser hur vi kämpar och lider.
Du längtar efter fred, men vi vill så ofta ha krig. Du vill att världen skall bli hel, men vi vänder oss så ofta bort ifrån dig.
Men jag minns ett tillfälle en gång vid ett bröllop i Kana, då vinet tog slut,
då Jesus bad att de skulle fylla stora krukor med vatten och genom din stora nåd förvandlades vattnet till vin. Du vände deras ängslan till jubelsång och alla kunde dricka det bästa vinet som sparats ända till slutet.
Lovad vare du, Gud, för alltid!

Se på det du har framför dig: ljuset, brödet, drycken och hela måltiden och be denna bön om gemenskap:

Hoppets Gud, du som vill att jag ska drömma samma dröm som du drömmer,
om en värld i fred, om gemenskap över gränser, om en stor fest för alla, där brödet bryts och delas och där vinet välsignas och ges till de sorgsna och olyckliga, jag ber dig: Välsigna mig och dessa gåvor, I Jesu namn. Amen.


Måltiden. Ät och drick.


Tackbön efter måltiden:

Gode och kärleksfulle Gud, tack för din outsägligt rika gåva.
Tack för bröd och dryck och mat på bordet.
Hjälp mig att höra det rop som du har hört,
förstå den nöd som du har förstått,
tjäna den mänsklighet som du har tjänat.
Ge mig nåden att följa i Jesu fotspår. Amen.

Herre, välsigna och bevara oss från allt ont. Amen.