Frågor och svar om vigsel i Grekland

Viktigt att känna till! Läs igenom ordentligt!

Läs det här innan du skickar in intresseanmälan!

Är vigseln i Grekland godkänd på samma sätt som en vigsel i Sverige?

Svar: Ja, kyrkoherden i Svenska kyrkan i Grekland har vigselrätt på samma sätt som i Sverige. Man behöver alltså inte gifta sig borgerligt innan man reser till Grekland.

Vad behöver man ha med sig till vigseln i Grekland?

Svar:

  1. Från Skatteverket ska brudparet ha med sig blanketterna:  "Intyg om hindersprövning, (SKV7880)" och "Intyg Vigsel". (Observera att ni inte ska ha med "Äktensskapscertifikat för utländsk myndighet". Nämn helst inte för Skatteverket att ni ska viga er utomlands, då kan någon handläggare tro att ni ska ha äktenskapscertifikatet istället - vilket ni alltså inte ska!)

  2. Från Svenska Kyrkan ska brudparet ha med sig "Vigselblankett" från hemförsamlingen.

Har brudparet inte med sig Skatteverkets papper till vigseln kan kyrkoherden inte genomföra vigseln. Vigseln blir helt enkelt inte giltig.

Får man ta med sig egen vigselpräst till Grekland?

Svar: Nej, det är endast kyrkoherden i Svenska kyrkan i Grekland som kan viga svenska par i Grekland enligt svensk vigselrätt. 

Vad innebär svensk vigselrätt?

Svar: Det innebär att en Svensk myndighet (Skatteverket) ger tillstånd till vigseln, att en Svensk vigselförrättare (Kyrkoherden i detta fall) utför vigseln och att vigseln registreras i Sverige. Alltså precis som om man var i Sverige, fastän man är i Grekland.

Kan man som samkönat par gifta sig i Grekland?

Svar:  I Grekland är detta inte tillåtet. Den svenske prästen måste följa grekisk lag när han tjänstgör i Grekland. Därför är detta tyvärr inte möjligt idag. Vi beklagar detta. Svenska kyrkan viger samkönade inom Sveriges gränser.

Vad kostar det att gifta sig i Grekland?

Svar: Det kostar totalt SEK 6000 att gifta sig på Kreta och på Rhodos. Om ni gifter er i Aten kostar det totalt SEK 5000. Om ni vill viga er på annan ort eller annan ö i Grekland kostar det 10 000 SEK + resa och ev logi för kyrkoherden. Pengarna går till omkostnader för vigseln och till Svenska kyrkan i Greklands verksamhet.

På Kreta och på Rhodos sker vigslarna utomhus, men strax utanför en grekisk kyrka. De har gett oss tillstånd för att hålla till där och de sköter om området, vilket innebär att varje brudpar får betala en summa. Summan är olika beroende på var vigseln hålls. I Chania (Nopigia) är kostnaden 150 €. På andra platser är kostnaden mindre och kan variera, men räkna med minst med 50 €. Detta är också vad grekerna själva får betala för att en vigsel ska hållas på den platsen. Betalningen för vigselplatsen betalas lämpligen till den svenske kyrkoherden innan vigseln.

Om ni vill viga er på annan ort måste brudparet ordna med tillstånd för vigseln.

Vi ser dessutom väldigt gärna att ni förser oss med ett eller flera paket Bryggkaffe, valfri sort! 

Hur bokar man ett vigsel?

Svar. För Kreta och Rhodos (och Kos) gäller att ni hittar ett ledigt datum och klockslag i  vigselkalendern och att ni därefter fyller i och skickar ni formuläret Vigsel Intresseanmälan med era kontaktuppgifter. Ni kommer att få en bekräftelse från oss att ni bokat en tid för er vigsel.

För Aten gäller att ni först har kommit överens med kyrkoherden om en tid. Maila till: bjorn.kling@svenskakyrkan.se för att hitta en dag och tid som passar. När vi hittat en tid som passar oss alla, fyller ni i Vigsel Intresseanmälan, se ovan.

För andra orter och öar i Grekland gäller att ni först har kommit överens med kyrkoherden. Maila till: bjorn.kling@svenskakyrkan.se för att hitta en dag och plats som passar. Här kan nämnas att det endast är undantagsvis som kyrkoherden kan göra en resa för att viga på annan ort. Men om det skulle hända att vi kommer överens om en tid och plats som passar oss alla, fyller ni i Vigsel Intresseanmälan, se ovan.

Hur gör man betalningen för en vigsel?

Svar: Betalning för vigseln görs till bankkonto i Swedbank,
kontonummer  8381-6 923163247-3  "Trossamfundet Svenska Kyrkan Uppsala". När ni har anmält ert intresse och fyllt i vårt formulär, får ni ett bokningsnummer av oss. Det kan dröja en dag eller två innan ni får ert bokningsnummer beroende på hur våra arbetsdagar ligger. Betala därefter in bokningsavgiften på SEK 1000 och ange bokningsnumret. När bokningsavgiften är registrerad på vårt konto, är vigseln bokad. Vid eventuell avbokning betalas inte bokningsavgiften tillbaka, oavsett anledning till avbokning. Resterande SEK 5000 (för Kreta och Rhodos) eller SEK 4000 (för Aten) eller 9 000 SEK (för annan ort) görs senast en månad före vigseldatum. OBS! Det är viktigt att ni anger ert bokningsnummer som betalningsreferens vid inbetalningar, annars vet vi inte vad betalningen avser.

Vad är bokningsnummer?

Bokningsnumret innehåller datum och klockslag, (ÅÅMMDDKL) t.ex. 21060516.
Ange bokningsnumret i Ämne/Subject fältet vid email kontakt med Svenska kyrkan i Grekland. Det blir betydligt lättare för oss på det sättet.

Hur går en vigsel till?

Svar: En vigsel i Grekland sker oftast och nästan alltid utomhus, vilket innebär att det inte finns samma utrustning som i en kyrka i Sverige. Inga stolar och ingen altarring. Allt är mycket enklare och friare här, men därför inte mindre högtidligt och stämningsfullt. Brudparet väljer en av bibeltexterna, alternativ för Löftena och eventuellt en psalm eller annan musik och ur den ska framföras. Läs mer på "Vigselritual".

Kan man välja sin alldeles egen vigselplats?

Svar:  Nej, man måste ha tillstånd för att bli vigd på en viss plats. Detta gäller såväl inomhus som utomhus och i synnerhet på stränder och andra offentliga platser. En sandstrand lämpar sig inte särskilt bra för vigsel, eftersom den oftast är upptagen av andra som badar och för att någon ändå måste ge tillstånd för vigseln. Svenska kyrkan har tillstånd för vigslar på de vigselplatser där vi håller till. Och vi har valt fina platser!

Till detta kommer att prästen har flera vigslar under samma dag och ska dessutom göra hem- och sjukbesök och fira gudstjänster, och har därför ingen möjlighet att åka mellan olika vigselplatser. Det finns helt enkelt inte tid till det.

Kan bruden överlämnas av sin far?

Svar: Njaäe. Vi har inte den seden i Sverige, och vi har aldrig haft den. Vi har alltid sagt att kvinna och man väljer varandra av egen fria vilja. Vi är stolta över att vi har den synen på äktenskapet! Att vi skulle införa en sed som signalerar att en kvinna ägs av sin far och som lämnas över till nästa man att äga, verkar ganska underligt. Därför försöker vi undvika den seden så långt det bara går. 

Kan brudparet/bruden vara osedda av gästerna innan vigseln?

Nja, ingen bra idé. Det är svårt att vara osedda av gästerna eftersom vi är utomhus. Och det är svårt att "komma in" eller "gå ut" av samma anledning. Om detta är väldigt viktigt för er, bör ni nog fundera på hur ni kan göra det på ett snyggt sätt eller välja att vigas i en kyrka, det kan lätt bli underligt annars.

Till detta kommer också att jag måste träffa brudparet innan vigseln och det låter sig endast göras 20 minuter innan vigseln och på vigselplatsen.

Kan bruden och brudgummen inte se varandra innan vigsel börjar?

Nja, ingen bra idé. Jag har förstått att en del brudpar inte vill se varandra förrän vigseln börjar, men det är svårt eftersom vi är utomhus och för att jag gärna vill träffa brudparet strax innan vigseln. 

Om detta känns viktigt för brudparet, är det bättre att ordna med en sorts ”happening” en stund innan vigseln, då brudgummen står vänd bort från bruden och vänder sig om vid ett givet tecken. Det brukar bli väldigt fint. Därefter övergår vi till en stunds prat inför vigseln och strax därpå börjar vigselgudstjänsten.

Kan man ha en kyrklig välsignelse om man redan är borgerligt gift?

Svar: Javisst, det går bra att ha en välsignelseceremoni i Grekland. Den ser i stort sett likadan ut som en vanlig vigsel. Kostnaden för en välsignelseceremoni är samma som för en vigsel.

Måste man tillhöra Svenska kyrkan för att gifta sig i Svenska kyrkan?

Svar: Nej, det måste man inte. Om man inte är medlem har man ingen rätt att bli vigd, men kyrkoherden kan besluta att ni ändå får vigas, om det finns något bra skäl till det. Jag har ännu inte vägrat någon att bli vigd.

Hur får man tag i vittnen om man bara är två personer som reser utan sällskap?

Svar: Det är brudparets ansvar att se till att det finns två vittnen som deltar vid vigseln. Om ni har ordnat med någon av våra bröllopssamordnare eller en fotograf, kan de vara med som vittne. Hotell eller resebyrå brukar kunna hjälpa till med vittnen. Eller kanske lär ni känna någon som bor på samma hotell eller åker på samma resa som er?

Hur hittar vi en fotograf, florist och frisör?

Svar: Se vigselplatserna på Kreta och Rhodos för support och fotografer.

Vilken musik kan man välja till vigselceremonin?

Svar: Vi har ingen kantor och inget instrument. Vi kan sjunga en psalm tillsammans utan att vi har ett instrument som ackompanjerar, någon i ert följe kan sjunga något eller ni kan spela något från en apparat. Det går också alldeles utmärkt att vigas utan musik. Läs vidare under rubriken Vigselmusik.

Är det möjligt att träffa prästen före vigseln?

Svar:  Det räcker om vi ses en kvart innan vigseln. Vid det laget har ni sett till att ni har de papper ni behöver och att det finns vittnen. Troligen har ni tänkt på väldigt mycket annat också, och förhoppningsvis gjort de val som ni har att göra i ritualet och valt om det blir någon musik eller ej.

Om ni ändå av någon anledning önskar samtala med prästen föreslår jag i första hand e-post. Alternativt kan ni ringa eller Skypa. I sista hand hittar vi tillsammans en tid som passar oss att träffas på (men dessa två alternativ är endast undantagsvisa. E-post är bäst). Kyrkoherdens epost: bjorn.kling@svenskakyrkan.se och mobiltelefon: +30 694 6072428.