Församlingens förböner

Vill du att vi ska be för dig eller för någon annan?

Gud hör dina personliga böner, tro inget annat. Men vi har också en fin tradition i att be tillsammans och att hjälpas åt med att be för varandra. Vanligtvis sker detta i gustjänsten eller att vi tänder ett ljus och ber i församlingshemmet andaktshörna. Den bönegemenskapen är värdefull.

Meddela kyrkoherden om du vill att dina böner ska finnas med också i församlingens böner:

Kyrkoherde Björn Kling, tel +306946072428, mail bjorn.kling@svenskakyrkan.se