Enkät att fylla i

Jag vill gärna få dina synpunkter på församlingens verksamheter.

Förutom det självklara i församlingens liv (dvs gudstjänster, dop, vigslar, begravningar, själavård, diakoni, m.m.) finns det verksamheter som kan utformas på lite olika sätt. Jag är angelägen om att få veta mer om vad du tänker.

Enkäten finns i pappersformat på församlingshemmet och jag bifogar den som en fil här på hemsidan, men det allra enklaste sättet är nog att klicka på denna länk och fylla i google-enkäten:

https://docs.google.com/forms/d/1bhfvIxxNdnpUz59dRZ2659t1S_cO-ckRm4gTb5kWiIs/edit

När du fyller i google-enkäten och skickar in den är du anonym, vilket kanske kan viktigt för dig.

Väl mött! mvh Björn Kling, kyrkoherde