Bokklubben

Gruppen väljer en och samma bok som alla läser. Vi träffas ungefär var fjärde vecka.