Begravning

Det är i Gud som vi är till. Gud bevarar oss i liv och död i sin kärlek.

Begravningarna i Svenska kyrkans ordning äger vanligtvis rum i St Paul's church i Aten, i begravningsentreprenörens egna lilla kapell eller vid graven på kyrkogården. Vid kremation kan också begravningsgudstjänsten ske i direkt samband med kremeringen i krematoriets lokaler.

Ta kontakt med kyrkoherde Björn Kling för att komma överens om tid och plats och hur ni vill att begravningsgudstjänsten ska ordnas.

Kremering är något som blivit möjligt i Grekland under de senaste åren. Det är värt att påpeka att vi inte alls har något emot kremering och att begravningsgudstjänster innan eller efter kremering är helt i sin ordning och att vi även kan vara med vid gravsättning/utspridande av aska.