Någon att samtala med

I olika skeden av livet kan vi behöva någon att prata med om det som är svårt, oavsett om vi är unga, mitt i livet eller äldre.

I olika skeden av livet kan vi behöva någon att prata med om det som är svårt, oavsett om vi är unga, mitt i livet eller äldre. Hos Svenska kyrkan i Grästorp kan du få stöd genom samtal med en diakon eller präst. Vi finns närvarande, lyssnar och delar det du vill prata om. Allt är pratbart!
För diakoner och präster är tron på Gud självklar, men du behöver inte definiera dig som troende eller vara medlem i Svenska kyrkan för att komma på enskilt samtal. Alla är välkomna. Diakoner och präster i Svenska kyrkan har tystnadsplikt som du kan läsa mer om nedan. Samtalen journalförs inte och är kostnadsfria.

Vill du samtala enskilt med diakon eller präst i Grästorps pastorat är du välkommen att boka en tid via telefon eller e-post.

Diakon
Eva Lundell 073- 704 05 64
eva.lundell2@svenskakyrkan.se

Präst
Katarina Björndahl 073-704 05 65
katarina.bjorndahl@svenskakyrkan.se

Henrik Sävenstrand 073-704 05 76
henrik.savenstrand@svenskakyrkan.se

Om tystnadsplikt
Diakoner och präster i Svenska kyrkan har tystnadsplikt. Vid bikt och enskild själavård har prästen absolut tystnadsplikt. Det finns inga undantag från den tystnadsplikten. Även om den som samtalar med prästen vill att prästen för något vidare så går det inte. En diakon och också tysnadsplikt vid enskild själavård men kan, till skillnad från prästen, bli kallad som vittne i rättegång. Diakonen får bryta tystnadsplikten när det handlar om brott, och vid oro för att ett barn far illa.
Den som har samtalat med en diakon kan själv lösa diakonen från tystnadsplikten så att information kan föras vidare.

www.svenskakyrkan.se/jourhavandeprast 

För finsktalande 
www.svenskakyrkan.se/palvelevapuhelin 

www.svenskakyrkan.se/kyrkans-sos