Romboleden

Romboleden är namnet på den pilgrimsled som man under medeltiden vandrade från Munktorp nära Köping vid Mälaren till Nidaros (nuvarande Trondheim) i Norge och den helige Olavs grav.

Leden är i sin totala längd drygt 80 mil. Det föll sig dåförtiden naturligt att så nära som möjligt följa befintliga vattenleder mot norr: Således Hedströmmens vattendrag fram till Skinnskatteberg, där småningom Kolbäcksån vid Söderbärke tar vid och leder vandraren vidare förbi Ludvika och längs sjön Väsman till Grangärde och sjöarna och vattendragen norr därom. 450 meter över havet når man Risåsarnas fäbod. En västlig utlöpare tar härifrån, via Örjasängets naturreservat, sikte på Källbäcken/Björbo, Nås och Snöå bruk. Ett mer väg- och tidsvinnande alternativ är att från Salå station följa grusvägen rakt norrut (röd markering på kartbilden) till Dala-Floda - Ljusbodarna - Siljansnäs. Tidsvinsten är minst 1 dags-etapp. Väl vid Siljansnäs fortsätter leden väster om sjön Siljan mot Oxberg, Evertsberg och Älvdalen för att vid Korskälla leda in i
Härjedalen. Vid Skarvdörrspasset, strax väster om Sylarna, passeras gränsen mot Norge, varpå de avslutande cirka 16 milen fram till målet i Trondheim tar sin början.

Anm. Ordet ROMBO härrör från uttrycket Rumboland/Romboland, som betyder "det vidsträckta slättlandet norr om Mälaren".