Planera en begravning

På den här sidan berättar vi steg för steg om hur du kan vara med och planera för begravningsgudstjänsten. Vi berättar också om det som händer före och efter begravningen.

Begravningsceremoni

Man måste inte ha en begravningsceremoni, men för de allra flesta är ceremonin ett tillfälle att få ta farväl av den döda. Man kan välja mellan

 • begravningsgudstjänst i Svenska kyrkan
 • begravning enligt ordningen i en annan kyrka eller religion
 • borgerlig begravning

Om den döda inte var medlem i Svenska kyrkan, kan det ändå vara möjligt att få en kyrklig begravning. Det ska dock inte strida mot den dödas vilja. I begravningsgudstjänsten överlämnar vi den döda personen till Gud. 

Kostnader för en begravning

En kyrklig begravningsgudstjänst kostar ingenting för den som varit medlem i Svenska kyrkan.   
Läs om övriga kostnader för en begravning och vad som täcks av begravnings.

Planera begravningen

Så här kan du planera för begravningsgudstjänsten:

1. Ta reda på den dödas önskemål
2. Välj plats för graven och begravningsceremonin
3. Anmäl dödsfallet till Svenska kyrkan
4. Anlita en begravningsbyrå om du vill
5. Träffa och prata med prästen
6. Gör en checklista för planeringen

Ta reda på den dödas önskemål

Börja med att ta reda på om den döda hade några egna önskemål. I så fall ska ni i möjligaste mån ta hänsyn till dem. Önskemålen kan handla om

 • var begravningen ska hållas
 • vilken präst som ska hålla i begravningen
 • hur kistan eller urnan ska gravsättas
 • ifall askan ska spridas på någon annan plats än på en kyrkogård eller begravningsplats
 • ifall det ska vara en begravningsceremoni bara för de närmaste eller även för vänner och bekanta
 • bibeltexter och psalmer under begravningen
 • minnesstunden efter begravningen

IBLAND PASSAR EN MINNESGUDSTJÄNST ELLER AVSKEDSGUDSTJÄNST

Om den döda hade avsagt sig en begravningsceremoni kan man ha en minnesgudstjänst istället. Det kan man också ha för en saknad person som antas vara död men inte är dödförklarad.

När en försvunnen person blir dödförklarad kan man ha en avskedsgudstjänst.

Minnesgudstjänsten och avskedsgudstjänsten är alltså en möjlighet att ha en minnesceremoni för den döda även när det inte finns en kropp att begrava.

Välj plats för graven och begravningsceremonin

Det finns stor frihet att välja plats för begravningsceremonin. Det kan till exempel vara i en kyrka, ett kapell, en församlingssal. Det kan vara ett hem, en trädgård, på en strand eller vid graven på en begravningsplats. Prata med prästen om du vill ha ceremonin på ett annat ställe än i kyrkan – hen avgör om det är möjligt.

Vanligast är att man har begravningsceremonin i kyrkan i den dödas hemförsamling. Man kan också välja en annan plats, till exempel en kyrka i församlingen där den döda växte upp eller bodde tidigare. En förutsättning är då att det finns plats på kyrkogården eller begravningsplatsen där.

Läs om att välja grav och gravplats.

Om du vill sprida askan på en annan plats än på en kyrkogård eller begravningsplats ska du vända dig till Länsstyrelsen.

Ansök hos Länsstyrelsen om att få tillstånd för att sprida ut askan.

BEGRAVNINGSGUDSTJÄNSTER I KYRKAN ÄR ÖPPNA FÖR ALLA

Gudstjänster i kyrkan är öppna för alla som vill delta. Det gäller även begravningsgudstjänster. Om du vill ha en ceremoni för bara de allra närmaste, kan det vara en idé att publicera dödsannonsen efter begravningen. Du kan också skriva i dödsannonsen att ”begravningen sker i kretsen av de närmaste”. Det inte innebär dock inte att du kan neka någon tillträde till gudstjänsten. Det kan också skapa osäkerhet om vilka som räknas till de närmaste.

Anmäl dödsfallet till Svenska kyrkan

När du har bestämt dig för en kyrklig begravning, kontaktar du den församling i Svenska kyrkan där den döda ska begravas. Du anmäler dödsfallet, talar om att du vill ha begravningen där och bokar datum för begravningsgudstjänsten. Du kan önska var begravningen ska ske och vilken präst som ska hålla i den, men det är inte säkert att det går att tillgodose dina önskemål.

De anställda i kyrkan som arbetar med begravning är präst, kyrkomusiker och kyrkvaktmästare.

Anlita en begravningsbyrå om du vill

Om du vill kan du ta hjälp av en begravningsbyrå. Det som inte kyrkan hjälper dig med, som du annars behöver ordna själv, kan till exempel handla om att

 • utforma en dödsannons
 • välja kista eller urna
 • välja blommor
 • välja gravsten
 • ordna transporter av den döda
 • ta fram programkort
 • planera minnesstund

Det kan vara bra att vänta någon dag efter dödsfallet med att boka tid på begravningsbyrån. Då blir det lättare att orka ta emot information och fatta beslut.

Prata med prästen

När du har anmält dödsfallet till församlingen tar prästen kontakt med dig och bokar ett möte. Vid mötet pratar ni om den döda och om hur begravningen ska utformas. Då pratar ni också om önskemål kring psalmer och musik.

Prästen kommer också att berätta om några saker som inte hör till begravningsgudstjänsten, men som hör till avskedet av den döda.

PLANERA BEGRAVNINGSGUDSTJÄNSTEN

I mötet med prästen kommer ni att prata om själva begravningsgudstjänsten. Ni pratar om

 • personen som har dött
 • bibeltexter
 • psalmer
 • var och hur ska ni avsluta ceremonin

Läs om hur en begravningsgudstjänst går till.

Andra saker prästen kan hjälpa dig att ta ställning till:

 • Utsmyckning med blommor eller annat
 • Kistbärare 
  Oftast bär kistbärare in kistan in i kyrkan inför eller i början av begravningsgudstjänsten. Församlingen kan ordna med kistbärare, men det är också möjligt för anhöriga att vara med och bära kistan. Det är vanligtvis sex personer som bär. Prata med prästen om hur ni vill ha det.
 • Om begravningen ska avslutas i kyrkan eller på kyrkogården 
  Begravningsgudstjänsten kan avslutas inne i kyrkan eller kapellet på begravningsplatsen. Om gudstjänsten avslutas i kyrkan eller kapellet tar de sörjande avsked vid kistan eller urnan. Senare förs kistan till graven, eller till krematoriet om den döde ska kremeras. Kistan kan föras till graven samma dag eller vid ett senare tillfälle. Om gudstjänsten avslutas på begravningsplatsen tar de sörjande avsked vid graven när kistan eller urnan har sänkts ner. Prästen ber en slutbön.
 • Hur man kan hjälpa barn att förstå begravningen
  Om du har funderingar över om små barn ska vara med på begravningen, fråga prästen. Prästen kan till exempel prata med barnen före begravningsgudstjänsten, visa dem kistan eller urnan, och berätta vad som kommer att hända under begravningen.

Läs om hur barnen får vara delaktiga i begravningen

HÄNDELSER FÖRE BEGRAVNINGSGUDSTJÄNSTEN

Tacksägelse i en vanlig söndagsgudstjänst


I gudstjänsterna på söndagarna, läser prästen upp namn på personer som har varit medlemmar i Svenska kyrkan och som nyligen har avlidit. Prästen och församlingen ber över deras minne och kyrkklockorna ringer för dem. Det kallas för tacksägelse och det kan vara fint att delta i den gudstjänsten.

Visning – när de anhöriga får se den döda

Visning kallas det när de anhöriga ges tillfälle att se den som har dött. Begravningsbyrån eller församlingen kan ordna med detta tillfälle.

HÄNDELSER EFTER BEGRAVNINGSGUDSTJÄNSTEN

Minnesstunden – ett tillfälle att minnas och prata

När begravningen är avslutad, vill många att anhöriga och vänner får samlas till en minnesstund. Det viktigaste med en minnesstund är att få möjlighet att prata och minnas tillsammans med familj och vänner. Kanske vill någon läsa dikter eller spela musik.

Många gånger deltar prästen, som kan framföra de anhörigas tack till dem som har varit med på begravningen och läsa hälsningar.

Minnesstunden kan hållas hemma, i ett församlingshem eller i en annan lokal. Man kan ofta låna församlingshemmet utan kostnad.

Urnsättningen kan ske med eller utan ceremoni

Om den döda kremeras och om urnan ska ha en gravplats eller placeras i en askgravlund, kan du planera för urnsättningen. Välj om personalen på kyrkogården ska gravsätta urnan eller om ni som är anhöriga själva ska gravsätta urnan i en förberedd grav. Om ni vill kan ni be en präst hålla en kort ceremoni, då hen ber och läser ur Bibeln tillsammans med er.

Om urnan ska gravsättas i en minneslund, deltar inte de anhöriga. Inte ens den vaktmästare som gravsätter urnan vet vilken urna som är vilken. Askan strös aldrig ut i minneslunden.

Gör en checklista för planeringen

Det är mycket att tänka på kring en begravning. Skriv gärna ut en checklista med påminnelser till dig själv, för att inte glömma något viktigt.

 • Kolla om den döda hade några önskemål om begravningen.
 • Skaffa intyg för gravsättning hos Skatteverket.
 • Välj kyrka för begravningsgudstjänsten.
 • Träffa prästen.
 • Välj gravplats, kista eller urna. 
 • Ordna med kistläggning och bestäm vilka kläder den döda ska ha i kistan.
 • Fundera på om begravningen ska vara för de närmaste eller för fler och hur du ska informera vänner och bekanta om den.
 • Om du ska anordna en minnesstund – välj lokal och planera för kaffe eller mat. 
 • Formulera eventuellt en dödsannons. 
 • Välj, beställ eller tillverka gravsten eller annan gravanordning.
 • Sök tillstånd hos Länsstyrelsen om du vill strö aska på annan plats än begravningsplatsen.

Fundera också på hur ni ska göra med

 • visning av den döda
 • dekoration av kista och gudstjänstlokal
 • kistbärare
 • transport av kista och urna
 • nedsänkning av kista eller urna i graven
 • utsmyckning av gravplatsen
 • brev, smycken eller annat i kistan eller graven.
Begravning

Begravning

Om du förlorar en människa som står dig nära, behöver du ta hand om dig och få tid att sörja. Men kanske är det inte nog med sorgen. Kanske är du den som ansvarar för allt det praktiska – att berätta för andra, att beställa en kista och att ordna med begravningen?

Funeral

Välj grav och gravplats

Jordbegravning eller kremering? Egen grav eller aska som sprids? Många berättar för sina anhöriga om hur och var de vill bli begravda i framtiden. Om en avliden person inte har berättat, eller lämnat några önskemål efter sig, får de anhöriga ta ställning till en bra lösning.

Barn begravning

Barnen får vara delaktiga i begravningen

Är det lämpligt att barn deltar vid en begravning? Hur anpassar man en begravning till barnets nivå? Prästen Kristina Ljunggren har haft flera begravningar där barn varit med. Hon tror på att göra barnen delaktiga i ceremonin.

sörger

Till dig som sörjer

Har du har förlorat en familjemedlem eller vän under coronapandemin? Medarbetare i Svenska kyrkan kan stötta dig i sorgen. Och vi kan hjälpa dig att hitta alternativa lösningar inför begravningen.