Foto: Unsplash

Utbildningar

Att bli tagen i anspråk med en uppgift gör både att en växer som människa och att en lättare blir en del av ett sammanhang. Vi vill stötta unga människor som söker en plats i sin församling. Ett av våra viktigaste områden är våra utbildningar. Här hittar du information om de utbildningar som är aktuella just nu.

Bibelskola

Varje läsår erbjuder Svenska Kyrkans Unga i Göteborgs stift dig som är 17 år eller äldre fördjupning i vår bibelskola. Tillsammans utforskar och upptäcker vi Bibeln som bok med särskilt fokus på Markusevangeliet. 8 tillfällen sep 2022 - maj 2023, Stiftskansliet i Göteborg

En flaggstång med en röd flagga med texten Svenska kyrkans unga och deras symbol.

Svenska Kyrkans Ungas grafiska profil

Den grafiska profilen är vår visuella identitet. Den finns för att göra det lätt att se och känna igen att det är Svenska Kyrkans Unga som kommunicerar. I den här kursen tittar vi närmre på den grafiska profilen och hur vi kan använda den för att kommunicera mer effektivt och enhetligt. Tis 25 okt 2022 17.30, Göteborg

Utbildningar för unga, Helsjön folkhögskola

Att bli tagen i anspråk med en uppgift gör både att en växer som människa och att en lättare blir en del av ett sammanhang. Vi vill stötta unga människor som söker en plats i sin församling. Ett av våra viktigaste områden är våra utbildningar för unga. 18–20 nov 2022 och 27–29 jan 2023, Helsjön folkhögskola

ungresurs.nu

Letar du efter något meningsfullt att göra efter gymnasiet? Alla ungdomar mellan 18 och 25 år som vill prova på hur det är att arbeta i Svenska kyrkan är välkomna att söka till ungresurs.nu! Aug 2022 - jun 2023, olika församlingar i Sverige eller Berlin

Våga vara viktig

För att behålla sitt engagemang som ideell medarbetare behöver vi alla påfyllnad och inspiration. Detta är en dag för unga ideella; fylld av workshop, föreläsningar, mingel och god mat. Allt för att vi ska känna oss stärka och hållbara inför vårt fortsatta uppdrag i kyrkan.

Lokala utbildningar för församlingar och pastorat

Vi behov kommer vi gärna ut till er församling och håller en lokal utbildning, skräddarsydd efter era behov.

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna!