Styrelsearbetet i lokalavdelningen

Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar. Demokrati är en av grundstenarna. Här hittar ni bra tips på hur styrelsearbetet i lokalavdelningen kan fungera.

Den demokratiska processen alltifrån den lokala styrelsen, till Förbundsstyrelsen på nationell nivå, värderas högt bland medlemmarna. Det ger en god kunskapsbas för att driva föreningar inte bara inom kyrkan, utan också inom idrotten och andra intresseorganisationer. Det ger också en bas för att förstå hur Svenska Kyrkan fungerar, och kanske blir steget in i ett förtroendeuppdrag i en församling lättare att ta, när man vet hur det fungerar.

Svenska Kyrkans Unga i Härnösands stift har tagit fram ett grundligt material om hur det är att arbeta med en styrelse i en lokalavdelning. I detta material kan ni få många bra tips och tricks.