Foto: Ikon

Om oss

“Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar.”

Detta är Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf som både beskriver vad vi är och vad vi vill. Hos oss är gemenskapen viktig. En gemenskap där man får vara sig själv, troende eller inte. För oss är det viktigt att alla unga människor får träffas för att diskutera och fundera tillsammans på Gud och livet. Unga människor kan och vill. Därför vill vi också vara en ung röst för att forma och påverka vår kyrka och samhället.

Svenska Kyrkans Unga i Göteborgs stift

Svenska Kyrkans Unga i Göteborgs stift är ett av 13 distrikt. Vi är cirka 900 medlemmar i 35 lokalavdelningar från Strömstad i norr till Laholm i söder. Distriktets högsta beslutande organ är distriktsårsmötet som beslutar om budget och verksamhetsplan samt tillsätter distriktsstyrelsen som i sin tur fattar löpande beslut under året. Till vardags finns också personal som arbetar med att stötta, planera och genomföra verksamhet.

Om distriktet

Svenska Kyrkans Unga finns över hela Sverige och är indelat i 13 distrikt. Göteborgs distrikt sträcker sig från Strömstad i norr till Laholm i söder.

Lokalavdelningar

Här kan du läsa mer om vad det innebär att vara en lokalavdelning i Svenska Kyrkans Unga.

Dokument

Här kan du ladda ner policydokument, årsredovisningar, stadgar och annat smått och gott.

Kollekter, gåvor och bidrag

I samband med offentlig gudstjänst och andaktsstund får kollekt tas upp. Ibland går hela eller delar av kollekten till Svenska Kyrkans Unga.

Personuppgiftsbehandling

GDPR, General Data Protection Regulation, handlar om hur organisationer och företag tar hand om dina personuppgifter. Så här arbetar vi.

Tips och material

Varför uppfinna hjulet flera gånger? Vi tror på att dela med varandra och att delande berikar. Här hittar du tips, metoder och material som kan vara till hjälp i lokalavdelningen, eller bara roligt att ta del av.