Foto: Ikon

Om oss

“Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar.”

Detta är Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf som både beskriver vad vi är och vad vi vill. Hos oss är gemenskapen viktig. En gemenskap där man får vara sig själv, troende eller inte. För oss är det viktigt att alla unga människor får träffas för att diskutera och fundera tillsammans på Gud och livet. Unga människor kan och vill. Därför vill vi också vara en ung röst för att forma och påverka vår kyrka och samhället.

Svenska Kyrkans Unga i Göteborgs stift

Svenska Kyrkans Unga i Göteborgs stift är ett av 13 distrikt. Vi är cirka 900 medlemmar i 35 lokalavdelningar från Strömstad i norr till Laholm i söder. Distriktet högsta beslutande organ är distriktsårsmötet som beslutar om budget och verksamhetsplan samt tillsätter distriktsstyrelsen som i sin tur fattar löpande beslut under året. Till vardags finns också personal som arbetar med att stötta, planera och genomföra verksamhet.