Motionera Mera

Inför distriktsårsmötet kan en vilja skriva en motion. Ni sitter säkert på massor av bra idéer ute i lokalavdelningarna, idéer på hur vi skulle kunna utforma vår verksamhet i framtiden för att bli ännu bättre. Om ni skickar in er motion i tid så kommer den tas upp på årsmötet. Vet ni inte hur en skriver en motion får ni lite coaching här.

Vad är en motion?

Motion är ett förslag som skickas till t.ex. ett årsmöte för att man vill förändra eller påpeka något.

Varför ska jag motionera?

För att förbättra demokratin i vår förening vill vi förklara hur du skriver en motion. Vi tror att det har kommit in en ny generation i Svenska Kyrkans Unga som har många bra idéer men som behöver lite hjälp för att få fram idéerna till fler personer i föreningen. Det är viktigt att du skriver motioner om du vill ändra något i föreningen för att allt inte ska se likadant ut år efter år och för att upprätthålla demokrati i föreningen.

Hur motionerar jag?

För att skriva en motion så behöver du först en idé - det kan faktiskt vara vilken idé som helst. Vi kan låtsas att Svenska Kyrkans Unga i Kålviken vill att Svenska Kyrkas Unga i Göteborgs stift ska sälja grönt potatismos den sjunde söndagen i december på en vagn dragen av tre tyska måsar.

Förutom denna fantastiska idé behövs också en riktigt bra formulering, så att de som är på årsmötet förstår hur bra idén är. Formuleringen kan se ut på olika sätt men tänk på att förklara varför du vill det du vill och hur det ska genomföras.

En motion ska alltid avslutas med en att-sats där ni presenterar er idé. Detta ser nästan alltid ut så här:

Svenska Kyrkans Unga i Kålviken föreslår årsmötet att besluta
Att: Svenska Kyrkans Unga i Göteborgs stift ska sälja grönt potatismos den sjunde söndagen i december på en vagn dragen av tre tyska måsar.

När hela motionen är klar så är det viktigt att alla som är med på idén skriver under motionen så att alla ser vilka som står bakom den. 

Nästa steg är att skicka motionen till linda.andreasson@skug.se. Det måste ni göra senast sex veckor innan årsmötet, alltså senast den 19 februari 2022. När distriktsstyrelsen har tagit emot motionen skriver de ett motionssvar och uttalar sina åsikter om idén. På årsmötet ska medlemmarna sedan rösta i frågan.

Har du frågor?

Kontakta oss gärna!