Foto: Getty Images

Medlem

Svenska Kyrkans Unga har cirka 13 500 medlemmar i hela Sverige. Medlemmarna är grundbulten i Svenska Kyrkans Unga, utan er finns inte organisationen. Tillsammans är vi många!

Det finns många bra anledningar till att bli medlem i Svenska Kyrkans Unga!

  • En medlem en röst.
  • Som medlem har man rätt att vara med och påverka i lokalavdelningen, distriktet och förbundet.
  • I Svenska Kyrkans Unga lyssnar alla på varandra och allas röster är lika mycket värda. Demokratin ska anpassas efter medlemmarnas förutsättningar och ta hänsyn till ålder, språk, kunskap och erfarenheter.
  • Ensam kan det vara svårt att påverka Svenska kyrkan, men tillsammans med andra är det lättare. Svenska Kyrkans Unga arbetar för att bevaka barn och ungdomars intressen i Svenska kyrkan.
  • För Svenska Kyrkans Unga är solidaritet bland annat att bry sig om varandra. Som medlem har man en trygghet i en organisation som ställer upp när det behövs.
  • Svenska Kyrkans Unga vill skapa en plats för barn och ungdomar i församlingen där man får lära och växa på sina villkor.
  • Barn och ungdomar är kyrkans framtid redan idag. Tillsammans formar unga och gamla en levande kyrka för alla åldrar.
  • Svenska Kyrkans Unga – att vara många och dela tron på Gud – som medlem blir man delaktig i ett större sammanhang.
  • Som ung kan det ibland vara svårt att hitta sin plats i kyrkan. Svenska Kyrkans Unga är en grund att stå på i en fortsatt delaktighet i församlingen.

Bli medlem

Alla kan bli medlemmar i Svenska Kyrkans Unga!

Medlemsrapportering

Svenska Kyrkans Unga är en ideell organisation som är gratis att vara en del av. Det ställs då höga krav från staten på att vi är noga med vår medlemsadministration.

Starta lokalavdelning

Har ni en lokalavdelning i er församling? Det är väldigt enkelt och dessutom finns en mängd fördelar med det.

Vill du veta mer?

Kontakta mig gärna!