Foto: Getty Images

Medlem

Svenska Kyrkans Unga har cirka 13 500 medlemmar i hela Sverige. Medlemmarna är grundbulten i Svenska Kyrkans Unga, utan er finns inte organisationen. Tillsammans är vi många!

Det finns många bra anledningar till att bli medlem i Svenska Kyrkans Unga!

  • En medlem en röst.
  • Som medlem har man rätt att vara med och påverka i lokalavdelningen, distriktet och förbundet.
  • I Svenska Kyrkans Unga lyssnar alla på varandra och allas röster är lika mycket värda. Demokratin ska anpassas efter medlemmarnas förutsättningar och ta hänsyn till ålder, språk, kunskap och erfarenheter.
  • Ensam kan det vara svårt att påverka Svenska kyrkan, men tillsammans med andra är det lättare. Svenska Kyrkans Unga arbetar för att bevaka barn och ungdomars intressen i Svenska kyrkan.
  • För Svenska Kyrkans Unga är solidaritet bland annat att bry sig om varandra. Som medlem har man en trygghet i en organisation som ställer upp när det behövs.
  • Svenska Kyrkans Unga vill skapa en plats för barn och ungdomar i församlingen där man får lära och växa på sina villkor.
  • Barn och ungdomar är kyrkans framtid redan idag. Tillsammans formar unga och gamla en levande kyrka för alla åldrar.
  • Svenska Kyrkans Unga – att vara många och dela tron på Gud – som medlem blir man delaktig i ett större sammanhang.
  • Som ung kan det ibland vara svårt att hitta sin plats i kyrkan. Svenska Kyrkans Unga är en grund att stå på i en fortsatt delaktighet i församlingen.

Vill du veta mer?

Kontakta mig gärna!

Teodor  Ek

Teodor Ek

Stiftskonsulent, Svenska Kyrkans Unga