Foto: John Schnobrich / Unsplash

Årsmöte i lokalavdelningen

Alla lokalavdelningar i Svenska Kyrkans Unga ska varje år ha ett årsmöte. För de lokalavdelningar som har normalstadgarna så ska det vara senast den sista februari. Här väljs ombud och ersättare till distriktsårsmötet.

Inför lokalavdelningens årsmöte

Alla medlemmar i lokalavdelningen har rösträtt på mötet och ska minst en månad före mötet få en kallelse där det framgår var och när årsmötet är.

Demokratigruppen för Svenska Kyrkans Unga har tagit fram information och mallar som förhoppningsvis kan ge tips och hjälp inför planering, genomförande och uppföljning av lokalavdelningsårsmötet. Dessa tips och råd kan du ladda ner här.