Foto: Mikael Ringlander /Ikon

Samtal om de stora frågorna

Svenska kyrkan på Bokmässan bjuder på samtal om livet. Författarsamtalen från Svenska kyrkans Se människan-scen på bokmässan kretsar kring livsfrågor, tro, vår samtid och historia. Finns att se när du vill, digitalt

Här hittar du inspelningar, filmer och podcast sorterade i tolv olika teman. Exempel: Sorg, Relationer, Barn och unga, Historia, Samhällsfrågor, Klimat, Teologi. Lämpligt för samtalsgrupper! Titta tillsammans och diskutera.

 

Kostnadsfritt

Finns att se när du vill, digitalt
Du hittar samtalen på Kultursamverkans webb