Samtal om de stora frågorna

Svenska kyrkan på Bokmässan bjuder på samtal om livet. Författarsamtalen från Svenska kyrkans Se människan-scen på bokmässan kretsar kring livsfrågor, tro, vår samtid och historia. Finns att se när du vill, digitalt

Här hittar du inspelningar – podcast och film – sorterade i tolv olika teman. Lämpligt för samtalsgrupper! Se Kultursamverkans webbsida

Kostnadsfritt

Finns att se när du vill, digitalt