Foto: Johanna Herbst

Svenska kyrkan medverkar på Kvalitetsmässan i Göteborg 2 - 4 maj 2022.

Europas ledande konferens och fackmässa om verksamhets- och samhällsutveckling. Svenska kyrkan bidrar med konferenser om socialt arbete, identitet, demokrati och ledarskap. Här kan alla som är intresserade anmäla sig för att få entrébiljetter till mässan med montrar och tre scener. För att ta del av konferensprogrammet tillkommer en kostnad.

Medverkan på Kvalitetsmässans scener

Svenska kyrkan deltar på Scenen Vård och Hälsa samt i TV-studion. Programmen ingår i entrébiljetten till mässan och program samt tider finns här.

Många konferensprogram

Svenska kyrkan är medarrangör till Kvalitetsmässans konferensprogram 2 - 4 maj 2022. Här kan ni läsa om dem och se vilka tider de äger rum.

Götapriset - sista anmälningsdag var 28 februari 2023

Utmärkelsen som uppmärksammar och belönar utvecklingsprojekt i offentligt finansierade verksamheter. Götapriset delas ut på Kvalitetsmässan i Göteborg 21-23 november 2023.