Foto: Johanna Herbst

Svenska kyrkan medverkar på Kvalitetsmässan i Göteborg 7-9 mars 2022

Europas ledande konferens och fackmässa om verksamhets- och samhällsutveckling. Svenska kyrkan bidrar med konferenser om socialt arbete, identitet, demokrati och ledarskap. På denna sida kommer alla som är intresserade att kunna anmäla sig för att få entrébiljetter till mässan med montrar och tre scener. För att ta del av konferensprogrammet tillkommer en kostnad.