Foto: Camilla Voigt

Den längsta resan - Konsert i Tyska kyrkan söndagen den 1 maj 2022 kl. 17.00. Dag Hammarskjöld i ord och ton.

Nyhet Publicerad Ändrad

En meditativ musikstund i Dag Hammarskjölds fotspår med nyskrivna betraktelser av Irma Schultz och tonsatta strofer av Camilla Voigt. Försäljning och signering av Per Starkes ledarskapsbok Generalsekreteraren.

”DEN LÄNGSTA RESAN” - En meditativ musikstund, en rastplats på väg i Dag Hammarskjölds fotspår - med nyskrivna betraktelser av Irma Schultz och tonsatta strofer av Camilla Voigt.

Vilsam och skir sång ackompanjeras av folkmusiker Erika Risinger på fiol och med toner från klangskål. Dag Hammarskjöld, generalsekreterare för FN levde i spännvidden mellan världens olika konflikter och reflekterade utifrån sin tro över sina erfarenheter. Boken Vägmärken, utgiven efter hans död har blivit en klassiker. Han kallade den ”en sorts vitbok - rörande mina förhandlingar med mig själv - och Gud”

Per Starke medverkar och signerar sin nyutkomna bok Generalsekreteraren, en ledarskapsbok baserad på Dag Hammarskjöld och hans liv som människa och ledare.

Per Starke Generalsekreteraren Foto: Mikael Ringlander

Här kan ni läsa och lyssna mer.

Vägen valde dig KG Hammar

Kultursamverkan Svenska kyrkan har tillsammans med KG Hammar tidigare givit ut boken Vägen valde dig, reflektioner och texter som bygger på Dag Hammarskjölds bok Vägmärken. Vägen valde dig delas ut till intresserade besökare efter konserten. 
Mer information finns här.