Foto: Mikael Ringlander

Generalsekreteraren - ledarskapsbok av Per Starke

Nyhet Publicerad Ändrad

Med utgångspunkt i Dag Hammarskjölds liv och ledarskapsgärning, beskriver Per Starke transformerande ledarskap så att du själv kan ta del. Under resans gång får du följa kulturmänniskan, naturmystikern, språkmystikern, förhandlaren och ledaren Dag Hammarskjöld.

Kultursamverkan Svenska kyrkan i Göteborgs stift startade en seminarieserie med fokus på Dag Hammarskjöld, där tanken var att närma oss denne fascinerande man från olika håll. Vi ville belysa hur hans gärning grundades i kultur, natur och språklig mystik och hur det genomsyrade hans ledarskap och förhandlingsförmåga. Hela seminarieserien gick inte att genomföra, på grund av coronapandemin, men den utmynnade i boken Generalsekreteraren. Här får du kunskap om vem Dag Hammarskjöld var och Per Starke får dig att reflektera vidare.

Medverkar i boken gör journalisten och programledaren Yukiko Duke, med djup kunskap om haikudiktning och poesin i Hammarskjölds texter. Tidigare ärkebiskop KG Hammar bidrar med tolkning av Hammarskjölds mystik. Mats Svegfors, publicist och tidigare landshövding, som själv har författat en bok om Hammarskjöld, bidrar med ingående kunskap. Gerry Larsson, leg. psykolog och professor i ledarskaps- och stresspsykologi, skriver förordet. 

Boken ges ut på Storge förlag och kan köpas i bokhandlar och nätbokhandlar.