Foto: Charlotta Sparre

HON: en berättelse om kvinnor i Mellanöstern

Fotoutställning av Charlotta Sparre, fotograf och tidigare diplomat, som visar positiva bilder av starka kvinnor i Mellanöstern och Nordafrika.

I Mellanöstern och Nordafrika, liksom i den övriga världen, utgör kvinnor hälften av befolkningen. De är allt oftare representerade i alla samhällsskikt och inom olika yrken, men fortsätter samtidigt att utföra viktiga traditionella sysslor, som att hämta och bära vatten, sköta tvätten och bidra till familjens utbildning och andliga utveckling.  

Mamma dotter Foto: Charlotta Sparre

De spelar nyckelroller i sina samhällen, men deras röster hörs inte tillräckligt eftersom de ofta är i minoritet där politiska beslut fattas, som i så många andra delar av världen.

I fotoutställningen HON: en berättelse om kvinnor i Mellanöstern vill fotograf Charlotta Sparre visa en positiv bild av Mellanösterns kvinnor.  Fotografierna skildrar starka kvinnor med stor yrkesskicklighet och positiv energi. 

”Genom mina dubbelexponerade bilder vill jag symbolisera livets flerdimensionella karaktär och samtidigt förmedla en positiv och mänsklig bild av vardagslivet i arabvärlden,” säger Charlotta Sparre.

Balansakt Foto: Charlotta Sparre

Fotografierna är tagna i Egypten, Libanon, Palestina, Jordanien och Syrien och utforskar begreppet kvinnlighet som identitet. Vi möter kvinnor i alla åldrar, döttrar, systrar, vänner, mammor, mormödrar och farmödrar i vardagliga situationer. 

”Många kvinnor jag möter i Mellanöstern och i Nordafrika är starka yrkesarbetande individer som med hårt arbete även får familjelivet att gå ihop. Jag vill visa på alla positiva krafter som samverkar och för utvecklingen framåt,” säger Charlotta Sparre.

Charlotta Sparre Foto: Bassam Alzoghby

Fotograf Charlotta Sparre (f. 1965) är född och uppvuxen i Sverige, men har levt mer än halva sitt liv i Mellanöstern och Nordafrika. Som svensk diplomat har hon bott i Libyen, Egypten, Jordanien och har rest och arbetat i regionen i tre decennier. I dag är hon direktör för det svenska dialoginstitutet för Mellanöstern och Nordafrika som är beläget i Jordaniens huvudstad Amman.

Utställningen består av fjorton bilder i glas och ram, storlek 70x100 cm och utlånas av Kultursamverkan Svenska kyrkan.

Kontakta oss om du är intresserad av att låna utställningen.