Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Göteborgs stift Besöksadress: Lilla Bommen 1, 41104 Göteborg Postadress: Box 11937, 40439 Göteborg Telefon:+46(31)7713000 E-post till Göteborgs stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Att bli diakon

Brinner du för alla människors lika värde? Är du en god lyssnare? Då kan Diakonyrket vara något för Dig. Diakonen verkar för att alla människor ska få hjälp i utsatta situationer och ha tillgång till gemenskap och ett socialt nätverk.

Diakonen arbetar mitt i församlingen och har ansvaret för kyrkans sociala arbete. Det kan handla om att samtala och ge stöd, uppmärksamma brister i samhället och bedriva ett påverkansarbete.

Till uppgifterna hör att leda ideella eller andra grupper i församlingen, ordna hembesök eller sjukbesök, arbeta med barn och unga, personer med missbruksproblem eller asylsökande. Det handlar också om att föra de utsattas talan och formulera de dilemman som välfärdssamhället skapat. Diakonen har kontakter med socialtjänst, kommun, sjukhus, arbetsförmedling, försäkringskassa och ideella organisationer. Att leda andakter och medverka i gudstjänster kan också ingå i diakonens uppgifter.

Utbildningsvägar

För att bli diakon ska du ha en fackutbildning från högskola eller universitet med en kandidatexamen på 90 högskolepoäng inom ett av följande ämnesområden: vård-, omvårdnads- eller hälsovetenskap, psykologi/socialpsykologi eller socialt arbete.

Alternativt kan du välja en yrkesutbildning, t.ex. socionom. Till det tillkommer ett års studier vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut och åtta veckors praktik i en församling. Diakonen tillhör Svenska kyrkans vigningstjänst vilket innebär att du måste bli antagen som diakonkandidat av en biskop. Du tar själv kontakt med stiftsdiakonen i det stift du önskar tillhöra. Efter avslutad utbildning vigs du till diakon i det stift i Svenska kyrkan där du fått en tjänst.

Sara Ivarsson

Sara Ivarsson

Göteborgs stift

Församlingsutveckling, Stiftsdiakon