Foto: Eva S Andersson

Webbsända konserter och gudstjänster

Webbsända gudstjänster och konserter hittar du länkar till här.

- Domkyrkan sänder gudstjänster och konserter live på facebook och på youtube. Om du vill följa med i agendan som finns i Domkyrkan kan du ladda ner den här nedan.
Agenda högmässa Trefaldighetstiden 2020

- Johannebergs församling sänder live på Facebook från Johannebergskyrkan kl. 11 på söndagar och varannan söndag kl. 10 från Buråskyrkan.

- Annedals församling lägger upp inspelade andakter på söndagar på YouTube och facebookPå båda platserna finns också mycket musik.

- Haga församling lägger upp inspelade gudstjänster från kl. 9 på söndagar på facebook och på YouTube. På YouTube finns också mycket musik upplagt.

- Tyska kyrkan erbjuder digitala gudstjänstalternativ varje söndag på . www.svenskakyrkan.se/tyska
Församlingens videogudstjänster finns samlade på youtube: www.youtube.com/channel/UCk6JelKrzNojL9c0QgAmIKQ

- Vasakyrkans gudstjänster sänder live på Facebook: www.svenskakyrkan.se/vasa/inspelade-gudstjanster

- SVT sänder gudstjänst på söndag kl 10: www.svtplay.se/gudstjanst