Med ljus och musik firar vi fyrahundra

Nyårsafton kl. 16.21 sätter firandet igång

Till tonerna av Göteborg stads jubileumslåt i klockspelet tänds den nya fasadbelysningen på Tyska Christinae kyrka klockan 16.21 på nyårsafton. Se videon här. Belysningen är Göteborgs domkyrkopastorats jubileumsgåva till göteborgarna och inleder vårt treåriga firande av Göteborg 400 år!

Den nya belysningen lyser permanent upp centrum och bidrar till en säkrare innerstadsmiljö.

Tyska Christinae kyrka är en central och framträdande byggnad i Västra Nordstansområdet och är, med undantag för måndagar, öppen för besökare alla dagar året runt. Med den nya belysningen kan kyrkan – både som byggnad och verksamhet – på ett ännu bättre sätt upplevas även kvälls- och nattetid.

Den nya fasadbelysningen är också Göteborgs domkyrkopastorats bidrag till det gemensamma arbetet med att skapa ett tryggare innerstadsområde, som en del av samarbetsmodellen Purple flag.

Jubileumslåten spelas varje dag 2021.

Som en del av Göteborgs domkyrkopastorats firande av Göteborgs 400-årsjubileum spelas jubileumslåten ”Vi vill leva, vi vill dö i Göteborg” av Katarina Hemlin i Tyska Christinae kyrkas klockspel varje dag under hela 2021. Det görs på det symboliska klockslaget 16.21 för att uppmärksamma stadens grundande år 1621.

16.21 Göteborgs stads jubileumslåt Vi vill leva, vi vill dö i Göteborg av Katarina Hemlin spelas i Tyska Christinae kyrkas klockspel. Den nya fasadbelysningen tänds för första gången.

Stefan Hiller, domprost, och Christoph Gamer, församlingsherde i Tyska församlingen, invigningstalar.