Foto: Gerold Meppelink

Christinae kyrkas klockspel

Fyra gånger om dagen ljuder en psalm över centrala Göteborg. Under hela 2021 spelas även Göteborgs stads jubileumslåt en gång om dagen.

Klockspelet har 42 klockor och en vindstilla dag hörs musiken långt över staden. Under hela 2021, med start på nyårsafton 2020, spelas jubileumslåten ”Vi vill leva, vi vill dö i Göteborg” av Katarina Hemlin varje dag kl 16:21, för att uppmärksamma stadens grundande år 1621. Detta är ett av Tyska församlingens bidrag till Göteborgs 400-årsfirande.

Utöver jubileumslåten spelas som vanligt varierande psalmer klockan 9:05 och 18:05, samt den europeiska hymnen (Temat till An die Freude ur Beethovens 9:e symfoni) kl 12:05 och 15:05 för att uppmärksamma den europeiska tanken om enighet och samhörighet över gränserna.

 

Här finns hela Domkyrkopastoratets jubileumsprogram för nedladdning.