Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Göteborgs kyrkogårdsförvaltning Besöksadress: Östra kyrkogården, kansliet, Nobelplatsen 5, 41657 Göteborg Postadress: Box 1526, 40150 GÖTEBORG Telefon:+46(31)7318080 E-post till Göteborgs kyrkogårdsförvaltning

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Begravningskostnader

Från och med budget för verksamhetsåret 2017 gäller gemensam begravningsavgift inom Svenska kyrkan.

Begravningsavgift

Det finns kostnadsfria gravplatser till alla som är folkbokförda i Sverige, oavsett trostillhörighet. Dessa gravplatser finansieras genom en särskild begravningsavgift som alla folkbokförda i Sverige betalar via skatten. 

Begravningsavgiften beräknas på den kommunalt beskattningsbara inkomsten och redovisas på skattsedeln. 

Se en kort film om vad begravningsavgiften innehåller. 

Ny begravningsavgift klar för 2018

Avgiftssatsen för 2018 är något lägre än 2017 års avgift - du betalar 24,2 öre per hundralapp. 

Läs pressmeddelandetom 2018 års begravningsavgift och mer om begravningsavgiften på Kammarkollegiets webbsida

Begravningsavgiften täcker kostnaderna för:

– Bisättning (förvaring av stoftet fram till begravningen)
– Transporter inom Göteborg efter bisättning
– Kyrkogårdsförvaltningens kapell eller ceremonilokal för begravningsceremoni
– Kremering
– Gravsättning av kista eller urna, inklusive gravöppning och iordningsställande av gravplatsen, alternativt jordning av aska
– Gravplats i 25 år
– Skötsel av allmänna ytor på på kyrkogårdar, nyanläggningar samt vård och underhåll av kulturhistoriskt värdefulla gravvårdar.

Kyrkoavgift

Om den avlidne tillhörde Svenska kyrkan, täcker kyrkoavgiften (kyrkoskatten) också kostnaderna för:
– Präst från Svenska kyrkan
– Församlingskyrka
– Kyrkomusiker för musik i kapell, på kyrkogården och i kyrkan
– Processionsbärning av kistan.

 Dödsboets kostnader 

Dödsboet betalar:
– Kista och eventuell urna
– Svepningsarbete
– Transport till bisättningslokal
– Extra musik och sång
– Dödsannons
– Blommor
– Förtäring vid begravning eller minnesstund
– Gravsten
– Bouppteckningskostnader
– Begravningsbyrå

Begravningsexpeditionen

Vi svarar på alla frågor om begravningar, gravsättningar, gravrätter, beställning av plaketter, gravanordningar, bokning av kapell, gravvisning, nedlagda stenar av säkerhetsskäl samt frågor om lagar och förordningar.

Du når oss på 031-731 80 80 - tryck 2 för hjälp med frågor kring begravning.
Vardagar kl. 9-12, 13-16.
gbg.begravning@svenskakyrkan.se

Begravningsexpeditionen finns på Kvibergs begravningsplats, till vänster efter huvudentrén.

Besöksadress: Kvibergs kyrkogårdsväg 4, 41522 Göteborg (nytt postnummer 4/3-19)

Postadress: Box 1526, 401 50 Göteborg