Foto: Albin Hillert

Det här är vi

Medlemmarna utgör kittet i församlingen och gemensam nämnare är tron på Jesus Kristus. Församlingens grundläggande uppgift att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. I församlingen finns också alltid möjlighet till dop, konfirmation, vigsel och begravning. För att utföra allt arbete har vi, förutom alla ideella krafter, också en organisation av förtroendevalda och anställda. Så här ser vår organisation i Glanshammars församling ut:

Hovsta pastorat

Hovsta pastorat ligger i utkanten av Örebro och består av Axbergs och Glanshammars församlingar. Här kan du fira gudstjänst, konfirmera dig, gå på Öppen förskola, sjunga, sticka, samtala och mycket mer. Församlingen rymmer hela livet, välkommen som det passar dig!

Bebis leker med bubblor på aktivitet i kyrkan för föräldrar och barn.

Medlemskap

I Svenska kyrkan finns det plats för dig som tror – eller tvivlar. För dig som längtar efter rättvisa och en bättre värld, som vill sjunga i kör eller ha gemenskap.

Bli medlem!

Fyll i och skriv ut blanketten här nedan. Skriv under med ditt namn, ort och datum och skicka in den till din församling per post, se adress:

Svenska kyrka Glanshammar
Skolvägen 2 B
70385 Glanshammar

Om du inte vet vilken församling du tillhör kan du hitta det här.

Dina uppgifter

Var vänlig markera de svar som är aktuella