Foto: Johannes Frandsen

Gravskötsel

Visst vill man vårda minnet av sina anhöriga. Om man inte hinner, kan eller orkar ta hand om graven själv kan vi hjälpa till. Se prislista.

Rabattskötsel På våren byte av jord. Plantering vår/sommar. Vattning, rensning, städning. 1000 kr/år

Grundskötsel gräsgrav På våren byte av jord. Vattning, rensning, städning. 550 kr/år

Grundskötsel grusgrav På våren byte av jord. Vattning, rensning, städning, figurkrattning. 650 kr/år

Granris Till alla helgons helg. 150 kr/st

Gravkrans med kottar Till alla helgons helg. 200 kr/st

Gravljus Till alla helgons helg och jul. 70 kr/st

Servicearbeten Åtages efter överenskommelse och vid speciella tillfällen mot offert. 500 kr/timman

Askgravplatser
Rinkaby/Lillkyrka: Sten/namnplatta (ej gravyr). 1.400 kr/st
Rinkaby/Lillkyrka: Del i gemensam skötsel 25 år. 6.600 kr
Glanshammar: Sten/namnplatta med gravyr. 2.400 kr/st
Glanshammar: Del i gemensam skötsel 25 år. 6.600 kr/st
Askgravsförlängning upp till 25 år. Totalkostnad delat på 25 år.

Här kan du som är intresserad söka i Svenska kyrkans gravregister