Glanshammars kyrka

Kyrkan i byns mitt

I denna kyrkas närhet har man hittat många förhistoriska lämningar, vilket med största sannolikhet visar att Glanshammar varit en av landskapets viktigaste kult-, tings- och marknadsplatser och det är inte särskilt konstigt att det just här funnits en vikingakyrka i trä redan på 1000-talet.

Två ornerade ekplankor och runstensornerade stenar, tyder på detta. Av Närkes 29 kända runstenar, har inte mindre än 8 st påträffats i kyrkan eller dess omedelbara närhet. Några finns inmurade i kyrkans väggar, några har lämnats till Örebro Länsmuseum och en utgör platta för väggarna vid ingången till sakristian.

Gudstjänst i Glanshammars kyrka

Förnyelse i Glanshammars kyrka

Kyrkan blir mer flexibel och handikappanpassad