Glanshammars församlingsråd

Ett församlingsråd finns i varje församling. Församlingsrådet ansvarar, tillsammans med församlingsherden, bland annat för gudstjänstlivets utformning och utveckling, församlingens internationella arbete och människors delaktighet i församlingens verksamhet till exempel genom ideellas engagemang.

Ordförande

Helena Strömberg-Persson
Kontakt: helena.stromberg@live.se

Ordinarie
Angelika Mårtensson
Andreas Svensson
Arne Granqvist
Britt-Marie Ingvarsson
Helena Strömberg Persson
Julia Djursvik
Leif Gustafsson
Lotta Roslund

Ersättare
Emma Bergman
Inga Britt Troeng
Jerk Alton
Kristina Troeng