Glanshammars församlingsråd

Ett församlingsråd finns i varje församling. Församlingsrådet ansvarar, tillsammans med församlingsherden, bland annat för gudstjänstlivets utformning och utveckling, församlingens internationella arbete och människors delaktighet i församlingens verksamhet till exempel genom ideellas engagemang.

Ordförande

Helena Strömberg-Persson
Tf: 070-601 08 90. Mail: helena.stromberg@live.se

Du är här: Hovsta pastorat Församlingsrådet i Glanshammar

Ordinarie

Angelika Mårtensson
Björn Ingemarsson
Britt-Marie Ingvarsson
Emma Bergman
Helena Strömberg-Persson
Inga-Britt Troéng
Ingrid Bäckman-Persson
Jerk Alton
Josephine Cummings (församlingsherde)
Kerstin Isacson
Leif Gustafsson
Maria Jansson
Tomas Rådehed (kyrkoherde)

Ersättare

Eva Eriksson
Liselotte Roslund
Nils-Åke Wihnblad 
Olle Munksten