Hjärtan på tråd
Foto: Kelly Sikkema

Ekonomiskt stöd för dig som bor i Glanshammars församling

Glanshammars församling har möjlighet att hjälpa församlingsbor med ekonomiskt stöd i särskilda situationer. Vi delar inte ut kontanter men kan hjälpa till med att betala tillfälliga utgifter.

Pengarna är insamlade medel via gåvor och kollekter. Innan du får ekonomiskt bidrag behöver vi träffas för ett samtal om din situation, bland annat för att se till så att inga andra eventuella bidrag kan komma att dras in. Vi delar inte ut kontanter men kan hjälpa till med att betala tillfälliga utgifter.

VILL DU VETA MER?

Kontakta diakon Charlotte Bergman, se kontaktuppgifter nedan.