Foto: Korney Violin

Diakoni

Diakoni är

- omsorg om medmänniskan
- stå upp för alla människor rätt till värdigt liv
- ett sätt att visa på kristen tro i handling

Diakoni handlar om kyrkans omsorg om människan och skapelsen. Den har sin grund i Bibeln och hur Jesus mötte människor. Diakoni är något som präglar hela kyrkans arbete och är kyrkans sociala arbete. Diakonens främsta uppgift är att stödja, hjälpa och uppsöka människor som befinner sig i svårigheter. Det gör vi på olika sätt allt utifrån det behov som finns i församlingen. Genom möten, både i enskilda samtal och i grupp handlar diakoni om att med respekt möta och hjälpa människor vidare i stunder av svårigheter – i det stora och i det lilla. 

Två som samtalar

Enskilda samtal

Att lyssna är en av prästerna och diakonernas viktigaste arbetsuppgifter. Hör av dig om du vill samtala!

Ekonomiskt stöd för dig som bor i Glanshammars församling

Glanshammars församling har möjlighet att hjälpa församlingsbor med ekonomiskt stöd i särskilda situationer. Vi delar inte ut kontanter men kan hjälpa till med att betala tillfälliga utgifter.