Leonard Cohen

Cohen på svenska

Musikgudstjänst torsdag 30 maj kl 18 Rinkaby kyrka

Tröstlösa kapell, Jenny & Jesper Nordström samt Magnus Strandberg framför sånger av Leonard Cohen – på svenska.

Jenny & Jesper
Jenny & Jesper
Tröstlösa kapell
Tröstlösa kapell