Foto: Alex och Martin Ikon

Allsång på Hagagården

Pausar tills vidare

Välkommen till en trevlig stund med allsång, kaffe med dopp och gemenskap.

Allsången på Hagagården anordnas i samarbete med Äldrerådet i Glanshammar. Vi träffas på Hagagården torsdagar jämna veckor kl 14.30, för att sjunga och umgås. 

Välkomna!

Maria Ottonius

Maria Ottonius

Glanshammars församling

Kantor, Barn och familj