Foto: Ikon

Vigsel

Dags för bröllop? Varmt välkommen att hålla er vigsel i någon av Genarps församlings kyrkor.

Välkommen till vigsel i Svenska kyrkan och Genarps församling.

Tid för vigsel bokar ni via vår expedition antingen via telefon eller ett personligt besök. Prästen som ska viga er kommer sen att ta kontakt med er för ett så kallat vigselsamtal.

Vid ett sådant samtal går man bland annat igenom själva vigselns ordning, om ni vill läsa egna löften etc.  När ni träffar prästen är det bra om ni ha med er hindersprövningsblanketten och intyg om vigsel som ni får från Skatteverket. Hindersprövningen är giltig i fyra månader.

Några vanliga frågor och svar

Vad är en hindersprövning och vem ordnar den?
- När man vill gifta sig, måste det kontrolleras, att det inte finns några hinder för det, exempelvis att paret är alltför nära släkt med varandra eller att någon av dem redan är gift med någon annan. Hindersprövning ansöker paret om hos Skattemyndigheten. När hindersprövningen är godkänd får paret ett papper om detta, samt ett intyg för vigsel. Båda blanketterna skall lämnas till expeditionen så fort som möjligt.
 
Behöver man kunna löften utantill?
- Nej, prästen läser före, rad för rad om ni vill och det är det vanliga, och paret säger efter.
 
Behöver de som skall läsa dikter och bibeltexter kunna dem utantill?
- Självklart inte! Man kan välja att läsa ur en diktbok, psalmbok, en bibel, eller om man vill, skriva eller kopiera av den aktuella texten.
 
Hur gör man när solisten sjunger/spelar?
- Då det är till paret som solistens framträdande är ägnat, är det en artighetsgest mot solisten att paret vänder sig mot honom/henne under framförandet.
 
När skall man knäfalla?
- Paret knäfaller under förbönen och Herrens bön. Om paret har valt solosång eller instrumentell musik mellan bönerna, reser sig paret upp efter förbönen.
 
Hur vet våra gäster när de skall stå upp?
- Prästen talar om när det är dags att stå upp. Om ni väljer att göra ett vigselprogam, så sätt en stjärna till vänster om de tillfällen då man skall stå upp samt skriv en förklaring om detta (* betyder att vi står upp).
 
Är det paret som skall kontakta prästen när det är dags för samtal, eller gör prästen det?
- När prästen har fått besked om att han/hon har fått en vigsel, skall prästen ta kontakt med paret så fort som möjligt, senast en månad före vigseln. Tycker man att det dröjer eller vill ha kontakt med prästen innan, går det bra att ringa expeditionen för att få namn och telefonnummer till sin vigselpräst.
 
Hur gör man när man vill gifta sig?
- Man kontaktar expeditionen på tel 040-31 56 00 eller genom ett personligt besök, för att kontrollera att den kyrka, datum och tid man vill ha för sin vigsel är ledig. 
 
Måste man vara medlem i Svenska kyrkan för att få gifta sig?
- Nej, men det är upp till kyrkoherden i församlingen att besluta om paret ska vigas. Om man inte är medlem tar församlingen ut en avgift för vigseln, för närvarande 3*clearingavgiften.
 
Måste man vara döpt/konfirmerad för att få gifta sig i kyrkan?
- Nej, det behöver man inte vara.
 
Kan man ha vigsel utomhus eller hemma?
- Ja, det går bra, men man bör fundera över att kyrkorummet är en offentlig plats som alltid kommer att finnas kvar, medan en privatbostad på sikt inte alltid stannar inom släkten. För många känns det angeläget att kunna återvända till sin vigselplats. Dessutom kan man behöva festens plats och högtid som en kontrast till hemmets vardag.
 
Måste man ha psalmer, går det inte bra med annan musik?
- Vid en vigsel enligt Svenska kyrkans ordning har vi minst två psalmer. Övrig musik samråder paret med kyrkomusikern om.
 
Kostar det något att gifta sig i kyrkan?
- Det är gratis om minst en i paret är medlemmar i Svenska kyrkan.
 
Jag vill att min pappa följer mig fram till altaret, det är en sådan fin sed, det går väl bra?
- Seden med brudöverlämning är relativt ny i Svenska kyrkan. Att ingå äktenskap är parternas gemensamma beslut som symboliseras av att paret går tillsammans in i kyrkan – in i äktenskapet. Det är tillsammans med vigselprästen som paret kommer fram till vad som blir bäst för dem.
 
Vem ordnar med blommorna i kyrkan?
- På altaret står alltid fräscha blommor. Paret får själv ansvara för övrig smyckning i kyrkan inför vigseln. Kontakta gärna en av vaktmästarna för mer information.
 
Hur många solostycken får det vara i vigselgudstjänsten?
- För att vigseln inte skall bli för lång, är det vanligt med högst tre solostycken / instrumentala stycken.
 
Min tillkommandes familj är från Frankrike, kan man ha vigseln på två språk?
- Ja, för att vigseln skall vara juridiskt giltig, är det vissa delar av vigselritualen som alla gäster bör förstå, som därför måste sägas på både svenska och det språk som den andra parten har. Vigselordningen finns förutom på svenska även på franska, engelska, tyska och spanska. Det gör att man också kan ha med andra delar av vigseln än de obligatoriska, på lämpligt språk.
 
Hur skall vi hitta bra in- och utgångsmusik? (Alltså oftast orgelmusiken i början som vi ska gå in under, och utgångsmusiken som vi ska gå ut under)
- Tala i god tid med kyrkomusikern som skall spela på vigseln, han eller hon har många bra förslag på både in- och utgångsmusik, ni kan träffas och lyssna på förslagen när kyrkomusikern spelar för er just i den kyrkan vigseln kommer att vara. Det finns också många hemsidor med kyrko- och vigselmusik, exempelvis kyrkomusik.se och the cyber hymnal.

Antal som ryms i kyrkorna och kyrkstugan

Lyngby kyrka: ca 150 personer
Genarps kyrka: ca 100 personer
Gödelövs kyrka: ca 65 personer
Kyrkstugan: ca 65 personer i stora salen

Läs mer om vigsel på Svenska kyrkans gemensamma sida.

Liten pojke överlämnar ring på bröllop.

Bröllop

Planerar du och din partner att gifta er? I kyrkan får ni ett välsignat bröllop. Vi berättar om vigselgudstjänsten och hur ni bokar präst och kyrka. Och lite tips om annat att tänka på också.