Foto: Svenska kyrkans bildbank Ikon

Våra kyrkogårdar

Genarps församling har tre olika kyrkogårdar - Genarp, Lyngby och Gödelöv.