Zimbabwe

Vänförsamlingsarbete

Vi lär av varandra, utbyter information om församlingsarbetet och de liv vi lever i respektive land. Tydligast synliggörs vår vänrelation med förbön för varandra i våra gudstjänster varje söndag. Kontakterna med våra vänner sker mestadels via brev.
På Manama mission finns kyrka, internatskola, bibelskola, sjukhus och Thusanang – lutherska kyrkans program för hemsjukvård och volontärutbildning.
Svenska Kyrkans kontakter med den evangelisk lutherska kyrkan i Zimbabwe (bildad 1903) sträcker sig tillbaka till början på 1900-talet när de första svenska missionärerna kom dit från uppdrag i Sydafrika.
Till Manama parish hör församlingarna Bengo, Bethel, Mnyabetsi, Mabandu och Nahnah.
Sedan år 2000 har vi haft flera besök från Manama och från kyrkan i Zimbabwe (ELCZ, Evangelical Lutheran Church Zimbabwe). Från Heliga Trefaldighets församling har också ett antal anställda och förtroendevalda besökt Manama.
Under hösten 2018 besökte fyra personer från Manama pastoratet och fick under två veckor leva i våra församlingar, fira gudstjänster och möta församlingsbor.

För mer information kring vänförsamlingen