Volontär i Gävle

Som volontär i Volontär i Gävle, Välfärd, Gävle kommun bidrar du med din tid och ditt engagemang och du ställer upp så mycket du själv vill. Alla våra volontärinsatser riktar sig mot seniorer 65 år eller äldre. Är du intresserad av att göra en volontärinsats för kommunens seniorer så hittar du mer information på www.gavle.se/volontar eller så ringer du kommunens volontärsamordnare på telefon 026-17 80 00