Vision 2025

Svenska kyrkan i Gävle möter människor, är djärvt diakonal och delar tro tillsammans.

Möter människor

Kyrkan är tillgänglig och öppen för alla.
Kyrkan möter oss där vi lever och verkar.
Där längtan efter sammanhang och gemenskap finns. Där önskan om reflektion över livsfrågor finns. Där behov av att bli sedd och lyssnad på finns.

Där finns kyrkan! 

 Djärvt diakonal

Kyrkan är en modig och aktiv samhällsaktör med Jesus som förebild.
Kyrkan i Gävle hörs, syns och agerar och gör det gärna tillsammans med andra.

Där mänsklig nöd och utsatthet finns. Där behov av rättvisa och trygghet finns. Där längtan efter kärlek finns.

Där finns kyrkan! 

Tro tillsammans

Kyrkan är en mötesplats genom hela livet.
Kyrkan ger tron näring genom bön, samtal, gudtjänst och medmänsklighet.

Där önskan om att bli mött som den jag är finns. Där längtan efter att växa och mogna finns. Där längtan efter att möta Gud finns.

Där finns kyrkan!

Vårt förhållningssätt ska vara djärvt, tryggt, öppet.