Föräldrautbildning - Trygghetscirkeln

Trygghetscirkelns föräldraskap är en pedagogisk modell för att göra anknytningsteorin begriplig och användbar för vanliga föräldrar.

Få en lugnare vardag

Det är inte alltid lätt att vara förälder i vardagens alla utmaningar. 
Kanske kan Trygghetscirkeln ge dig stöd i denna roliga men hektiska tid?

Föräldrautbildningen Trygghetscirkeln är en pedagogisk modell för att göra anknytningsteorin begriplig och användbar för vanliga föräldrar. Utifrån modern forskning ger kursen redskap och förståelse till föräldrar så de kan hjälpa sina barn till en tryggare anknytning. Trygg anknytning ger i sin tur god självkänsla och en stadig grund 
för ett gott liv åt våra barn.

Passa på att gå kursen i höst. Vi statar vecka 36

Torsdagar 18.00 – 19.30     Tomaskyrkan, Sörby
Torsdagar 16.30 – 18.00     Björsjökyrkan
Onsdagar 17.30 – 19.00     Digitalt 

Kontakta Per Götberg för info och anmälan inför kursstart.