Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i Gävle Besöksadress: Kaplansgatan 1, 80320 GÄVLE Postadress: Box 1423, 80138 GÄVLE Telefon:+46(26)170400 E-post till Svenska kyrkan i Gävle

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Tomaskyrkan

Blockstensvägen 59

Tomaskyrkan

 (Blockstensvägen 59) (titta in i kyrkan här!), invigdes den 21/12 1958 och fick sitt namn efter aposteln Tomas, vars helgondag infaller just den 21 december. Kyrkan var från början en distriktskyrka inom Gävle Heliga Trefaldighets församling. Kyrkan byggts ut och förändrats i olika omgångar.
Dagens Tomaskyrka består av kyrkorummet och verksamhetslokaler.

Kyrkorummet har inte byggts om exteriört utan har bevarat grundritningen av Gustaf Lettström från 1958. Interiört har förändringarna varit omfattande. Kyrkorummet domineras idag av sitt altare i grå kalksten på vars framsida man ser fem kornbröd och två fiskar i guld. Altaret som ritats av arkitekt Åsa Flarup Källmark invigdes den 3 september 2006.

Rummet i övrigt kännetecknas av ett stramt formspråk. Bakom altaret finns ett krucifix och ljus. På samma vägg finns också en sten inmurad som kommer från Zimbabwe och påminner om samhörigheten inom den världsvida kristenheten.
Orgel är byggd av Walther Thür och togs i bruk 1992.

Kyrkan har en rik uppsättning av liturgiska textilier och nattvardssilvret är skapat av Gunnar Cyrén. För mer information se boken Tomaskyrkan 50 år av Peter Stjerndorff och Lena Mattsson (2008). Kyrkorummet i Tomaskyrkan rymmer 150 personer. Verksamhetslokalerna består av en stor församlingssal och två mindre salar. Dessa tillkom vid ombyggnaden 1996. Den stora församlingssalen rymmer ungefär 80 personer.

Max antal besökare i kyrkan är 130 personer.