Stjärnans förskola

Välkommen till Stjärnans förskola!

Förskolan Stjärnan ligger på Skakelvägen 14 i Sätra.
Ligger nära Sätra ängar och Mariakyrkan.

Direkt: 026- 17 05 28, 026-17 04 35
Mobil: 070-299 23 61, 070-620 58 94