Stjärnans förskola

Välkommen till Stjärnan!

Förskolan Stjärnan ligger på Skakelvägen 14 i Sätra
Här vill vi att barnen ska känna trygghet och en lust att lära
Vi arbetar i små grupper och med engagerad personal
Vi vill utveckla varje barns sociala kompetens, respekt för andra människor och vår miljö och alla ska känna sig välkomna till vår förskola
Vi har plats för 18 barn och personal på 3,5 tjänster
026 - 51 48 34

Viktigt att ni vårdnadshavare tittar på kalendern på dörren och den vita tavlan i hallen, så att ni inte missar viktig information.