Staffans kyrka

Staffans kyrka

Staffansplan

Staffan var namnet på den munk som för ungefär 1000 år sedan blev den här landsändans apostel. Han sägs ha lidit martyrdöden i Själstuga i Hälsingland.
Församling blev till 1916 när Gävle församling delades i två:
Staffan och Heliga Trefaldighet (idag finns fyra församlingar i Gävle: Staffan, Heliga Trefaldighet, Maria och Bomhus).
Staffans församling består bl.a. av stadsdelarna Söder, Brynäs, Hemsta, Hemlingby, Mårtsbo, Kubbo, och Ytterharnäs.

Här arbetar ett 10-tal anställda. Dessutom arbetar många frivilliga i församlingen, inte minst i gudstjänsterna och diakonins besöksgrupper.

Max antal besökare i kyrkan är 400 personer

Titta in i kyrkan här!