Staffans kyrka

Staffans kyrka

Staffansplan

Staffan var namnet på den munk som för ungefär 1000 år sedan blev den här landsändans apostel. Han sägs ha lidit martyrdöden i Själstuga i Hälsingland.
Staffans församling blev till 1916 när Gävle församling delades i två:
Staffan och Heliga Trefaldighet. Sedan 1 januari 2021 ingår Staffans kyrka återigen i Gävle församling. Kyrkan invigdes 1932 och efter en omfattande renovering under drygt två år, återinvigdes Staffans kyrka i slutet av 2021. 

Här arbetar ett 10-tal anställda. Dessutom arbetar många frivilliga i församlingen, inte minst i gudstjänsterna och diakonins besöksgrupper.

Max antal besökare i kyrkan är 400 personer

Titta in i kyrkan här!