Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i Gävle Besöksadress: Kaplansgatan 1, 80320 GÄVLE Postadress: Box 1423, 80138 GÄVLE Telefon:+46(26)170400 E-post till Svenska kyrkan i Gävle

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Soldatkyrkan

Soldatkyrkan ligger i Heliga Trefaldighets församling men ägs av en stiftelse.
Där kan man ha kyrkliga förättningar dop, vigsel och begravning. I Soldathemmet kan man
ordna t.ex. dopkaffe eller bröllopsfest. 
Kyrkan och Soldathemmet bokas på telefon 026-60 20 56. Präst och musiker ordnar man genom sin hemförsamling.

Hälsinge regemente hade av gammalt sin exercisplats vid Mohed i Hälsningland, men vid början av 1900-talet bestämdes att I 14 skulle flyttas till Gävle. Överste W.E von Krusenstierna anhöll då hos Kungl. Maj:t, att ett soldathem skulle uppföras på kronans område.
Detta beviljades, arbetet på soldathemmet påbörjades hösten 1910, och den 17 dec. 1911 invigdes det av ärkebiskop J.A. Ekman. Soldatkyrkan, som inrymts i en flygelbyggnad till soldathemmet utmed Kungsbäcksvägen, stod färdig fem år senare och invigdes 1916 av ärkebiskop Nathan Söderblom.
Kyrkan är orienterad mot öster.

Altaret pryds av ett krucifix, skänkt av överste T.G. Nyström, som var regementschef då kyrkan invigdes. Predikstolen, som står vid kyrksalens norra vägg, tillkom år 1918 och är tillverkad i regementets egen verkstad. Dopfunten, som står på södersidan, härrör från 1920.
Interiören är målad i blå färger med infällda förgyllda bårder. Kalkmålningarna har en ovanlig symbolik med rosor och liljor som dominerande inslag. Rosen och liljan är klassiska Mariasymboler, och det är också känt, att överste C.A. Fock, som var regementschef 1909-1915 och som nedlade ett stort intresse på soldatkyrkan och stod Rosencreutzarna nära, omhuldade dessa motiv.
De tre mellersta fönstren på norra väggen har vapensköldar som motiv: riksvapnet samt regementets och ätten Focks vapen.

Övriga glasmålningar tillkom 1916 och de båda som är placerade i koret framställer evangelistsymbolerna. Kyrkorgeln, som omfattar 11 stämmor, byggdes år 1918 av orgelbyggaren E. Eriksson i Gävle och dess fasad är ritad av arkitekt Fredrik Falkenberg. 
1915 uppfördes en klockstapel, som är en något förminskad kopia av klockstapeln vid Ljusdals kyrka och som har två klockor.

Max antal besökare i kyrkan är 90 personer