Solglänta i skogen

Pilgrim, meditation och retreat

en naturlig del av församlingens liv

Om pilgrim, meditation och retreat 

-en naturlig del av församlingens liv

Med de tre delarna i församlingslivet erbjuds vi vägar till egen andlig fördjupning, i samhörighet och gemenskap. Kanske kan man säga att det är praktiska eller kroppsliga vägar för att nå inre harmoni, och själslig frid. Något som ofta saknas i vårt eget höghastighetssamhälle och som syns tydligt i vårt sätt att konsumera och behandla vår miljö. Den klimatkris vi upplever idag har ett nära samband med vårt sätt att leva.

Alla som vistas i församlingen är välkommen att delta i de olika aktiviteterna och allt är kostnadsfritt. Lunch och fika erbjuds under retreatdagar till självkostnadspris.

I Gävle församling finns flera volontärer och anställda som tillsammans tar ansvar för pilgrimsvandringar, meditationer och retreater. Om Du har frågor, vill bidra med något eller har särskilda önskemål kring dessa områden finns en samordnare att kontakta nedan:

Pilgrim

att vandra längs upptrampade stigar

Meditation

att sätta sig i stillhet

Retreat

att dra sig tillbaka