Pärlans förskola

Välkommen till Pärlan!

Förskolan Pärlan

ligger på Hövdingavägen 6 i Södra Bomhus i samma lokaler som Björsjökyrkan
Här vill vi att barnen ska känna trygghet, att deras åsikter och nyfikenhet på att lära är viktiga. Vi vill utveckla varje barns sociala kompetens, deras respekt för människor och miljön. Leken har stor betydelse i vår verksamhet, den främjar barns lärande, sociala samspel och utveckling
Vår kristna profil visar sig i det dagliga arbetet genom att vi vill lära barnen alla människors lika värde, omtanke om vår omvärld och våra medmänniskor. Avdelningen är åldersblandad 1-5 år
Pärlans förskola ligger i södra Bomhus med närhet till skog och lekparker

026 - 19 57 55

Utökning av barn och lokaler

Från den 2 september utökas att Pärlans förskola med 10 platser.

Vi ser oss även fortsättningsvis som en mindre förskola, där det blir 28 barn delade på två avdelningar. Fler utbildade pedagoger anställs i verksamheten vilket bidrar till en tryggare miljö för alla, både barn som vuxna. Det blir fler vuxna att vända sig till och fler vänner att knyta kontakt med.

Under våren och sommaren har en del ombyggnationer gjorts. Lokalerna  och tomten har utökas, skötrum och toaletter byggts till/ändras. Hyllor för barnens kläder har satts upp och en del befintliga hyllor/platser har flyttas.  

Gården blir större och staketet kommer att flyttas.