Öppen verksamhet för barn med vuxen

Verksamheten är en mötesplats för barn i 0-5 års ålder tillsammans med en vuxen. På öppet hus leker, sjunger vi och har andakt tillsammans. Det finns möjlighet att värma medhavd mat, och det finns också fika att köpa.

Hemlingby kyrka, Hemlingbyvägen 2

Måndagar och torsdagar: 9.00 - 11.30, för barn 0 och uppåt.
Sångstund   10.00

Enkelt fika till självkostnadspris. 

Följ https://www.facebook.com/OppetHusHemlingbyKyrka för att få uppdaterad info om grupperna.

 

Björsjökyrkan, Hövdingavägen 6

Vi pratar, leker, umgås och fikar till självkostnadspris. 10.30 sjunger vi tillsammans.

Måndagar 9.00 - 11.00 för barn 0-5 år i vuxens sällskap
Tisdagar 9.00 - 11.00 för barn 0-2 år i vuxens sällskap

Björsjökyrkan, Hövdingavägen 6, Bomhus

 

Strömsbro församlingshus

Musiklek för föräldrar med barn 0-5 år
Vi sjunger, spelar, och har en andakt. Efteråt leker och fikar vi i barnlokalerna. Fikat kostar 20:- per familj och du kan komma en eller flera gånger. Ingen anmälan
Måndagar 10.00-11.30

Strömsbro församlingshus, Magasinsgatan 34