Om oss

Svenska kyrkan i Gävle är ett annat namn för Gävle församling. Gävle församling bildades den 1 januari 2021 av de tidigare församlingarna Heliga Trefaldighet, Staffan, Maria och Bomhus. Inom Gävle församling bor cirka 74 000 invånare, av dessa är cirka 43 500 medlemmar i Svenska kyrkan.

Administrationen består av fyra enheter. Personal, ekonomi/fastighet, kommunikation och kyrkogårdsverksamhet. Församlingen driver också fyra förskolor.

Administrationen sköter ekonomi, fastigheter, personal, löner, kommunikation, IT-frågor, bokning samt ansvarar för ärenden som rör begravning, gravrätt och gravskötsel.

Gävle församling styrs av en politisk beslutsorganisation med kyrkofullmäktige, kyrkoråd samt valnämnd. Kyrkofullmäktige sammanträder två gånger om året för att godkänna bokslut, upprätta budget, besluta om kyrkoavgiften och ge förslag på begravningsavgiften.

Kyrkorådet ansvarar för övergripande mål, riktlinjer och ekonomiska ramar. Församlingen och kyr­kogårdsenheten svarar för verksamheten.

Gävle församling har cirka 130 anställda och här finns präster, diakoner, musiker, församlingspedagoger, administrativ personal, vaktmästare, förskollärare, barnskötare och kyrkogårdspersonal.

Inom Gävle församling finns också högskolekyrkan, sjukhuskyrkan, familjerådgivning, Samtalsakuten samt Diakonirådet, som är en fristående stiftelse.