Miljövänlig begravning och gravskötsel

Allt fler vill värna om miljön även vid begravningar. Kanske levde den avlidne miljömedvetet och hade en önskan om att detta skulle synas även vid begravningen. Fråga gärna efter miljövänliga och ekologiska alternativ i kontakt med din begravningsbyrå, många byråer kan erbjuda miljövänliga begravningar. Här är några första råd på vägen för dig som söker miljövänliga alternativ.

  • En kista av rent trä genererar lågt kväveutsläpp vid kremering och är helt nedbrytningsbar vid jordbegravning. Välj gärna en miljömärkt kista. Svepningen kan vara i ekologisk bomull eller vara den avlidnes egna ekologiska kläder.
  • Om du väljer kremering av den avlidne, kan du välja en ekologisk urna för askan. Urnor finns i flera miljövänliga och nedbrytbara material.
  • Bårtäcke kan lånas utan kostnad i flera församlingar och kapell. Bårtäcket fungerar som ersättning för andra kistdekorationer. Kontakta gärna oss om du vill veta mer om våra vackra bårtäcken.
  • Om du väljer en gravplats med gravsten, välj en miljömärkt sten. Undvik till exempel gravstenar tillverkade av importerad sten eller gravstenar som transporterats långt för bearbetning. Välj helst sten som brutits och bearbetats i Sverige. Kanske kan du återanvända en gammal gravsten.
  • Välj om möjligt ekologiska och närproducerade blommor på kistan och graven. Fråga gärna efter komposterbara dekorationer (fria från ståltråd och plastmaterial) eller använd blommor som du har plockat i naturen eller trädgården.
  • Kyrkogårdsenheten kan ge råd om plantering och skötsel på graven, och kan erbjuda skötsel där vi använder så miljövänliga metoder som möjligt. Om du väljer att sköta graven själv, undvik till exempel konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel. Välj gärna tåliga växter som trivs på platsen för att minimera behovet av bevattning och annan skötsel.
  • Om du vill ha en minnesstund efter begravningsakten kan du till exempel ordna själv eller beställa ekologisk och närproducerad förtäring. Du kan gärna välja vegetarisk mat, och kranvatten är bättre för miljön än vatten på flaska.
  • Be sörjande som vill ge en minnesgåva att bidra till ett miljövänligt ändamål, kanske skänka till en fond eller stiftelse som den avlidne själv önskade. Miljöorganisationer med så kallat 90-konto garanterar att insamlingen sker på ett etiskt sätt.

Tänk på att även om inte allt skulle bli helt miljövänligt, bidrar varje enskilt grönt val till en bättre värld!