Lövgrunds kapell

Bland de fiskekapell, som finns i Gästrikland, är Lövgrunds kapell det som bäst har bevarat sin ursprungliga karaktär av fiskekapell. Fiskaren Lars-Erik Löf var en av initiativtagarna till kapellet, som stod färdigt 1831, och medlemmar av släkten Löf har sedan också fungerat som kapellvärdar. Kapellets väggstockar är inomhus slätbilade och vitstrukna. Mellan de båda fönstren på östväggen står predikstolen och till höger om den den s.k. läsarbänken, som användes då en lekman ledde gudstjänsten.
Framför predikstolen står ett litet altare, så att predikstolen med sin blå färgton och sitt gyllene kors också kommer att fungera som altarprydnad. Längre upp på korväggen finns en oljemålning. Det är en kopia av Westins berömda altartavla med motiv av Kristi uppståndelse i Kungsholms kyrka. Kopian är utförd av Axel Ludvig Wiberg och skänktes till kapellet 1859.
På altaret finns två gipsskulpturer, troligen inköpta utomlands och skänkta till kapellet av borgmästare Erik Vahrnberg på 1840-talet. Det rör sig här om bilder av grekiska gudinnor, vilka man dock har kommit att se som bilder av Maria, Jesu moder och Maria Magdalena.
Den stora kristallkronan framför altarringen - ett ovanligt inslag i ett fiskekapell - är skänkt av kyrkoherde Abraham Nordströms änka 1866 till minne av hennes make och kommer troligen från Heliga Trefaldighets församlings prästgård.
Dopskålen har också sin speciella historia. Den är skänkt till kapellet till minne av Swen Säfwenberg, vilken vann denna pokal vid Uppsala Segelsällskaps poängkappseglingar 1913.
Lövgrunds kapell har en fristående klockstapel och kyrkklockan är gjuten 1864 av N.P. Lindberg i Sundsvall "på bekostnad av hamnlaget och Elgskyttesällskapet".
För bokning och information, kontakta Lennart Löf, 070-216 61 16.
Du måste även kontakta Svenska kyrkan i Gävle, 026 - 17 04 00, för bokning av präst och musiker.